Falešné zdravotní pojištění mají v Česku desítky tisíc cizinců

Na poplach bije Všeobecná zdravotní pojišťovna. Opětovně naléhavě upozorňuje na problém falešných zdravotních pojistek cizinců. Také tyto falzifikáty se podílejí na vzniku nedobytných pohledávek za ošetření cizinců, které se prý pohybují v řádech stamilionů. Podrobnosti zjišťoval Zdeněk Vališ.

Robert Kareš,  foto: Autor
Česko zaplavují více než rok tisíce fiktivních zahraničních pojistek, které šíří nelegální prodejci pojištění. Úhradu zdravotní péče z nich samozřejmě nelze čerpat. To ale podvedení cizinci zjistí až v okamžiku, kdy musí vyhledat lékařskou pomoc. Pak jim nezbývá nic jiného, než ošetření zaplatit v hotovosti, popřípadě nechat zdravotnímu zařízení na krku dluh, zpravidla nedobytný. Hodně cizinců na druhou stranu moc dobře ví, že koupí relativně laciné ´pojistky´ žádný nárok na ošetření nezískali. Přesto má ten kus papíru pro ně velkou cenu. Zajistí jim u cizinecké policie prodloužení pobytového víza v Česku. Týká se to hlavně lidí, kteří přijeli do Česka za prací. Pokud chce cizinec ze země s vízovou povinností žít v Česku déle než 90 dnů, musí k žádosti o prodloužení víza předložit také potvrzení o zdravotním pojištění. A právě toto potvrzení se stalo výnosným byznysem.

"Jsou zde, bohužel, masové podvody, masová trestná činnost. Cizinecká policie si s tím neví rady a tím, že ta potvrzení neustále uznává, nepřímo tu činnost podporuje."

Ivan Dvořák,  foto: Autor
Řekl Radiu Praha náměstek Všeobecné zdravotní pojišťovny Robert Kareš. A marketingový ředitel pojišťovny Ivan Dvořák dodává, že asi jen polovina legálně a dlouhodobě žijících cizinců v Česku je řádně pojištěna.

"Ostatní hradí tu péči většinou v hotovosti, což v nás vzbuzuje určité pochybnosti o tom, zda mají kvalitní zdravotní pojištění tak, jak ho předepisuje zákon."

V Česku je k dlouhodobému pobytu hlášeno zhruba 180 tisíc cizinců. Pokud je tedy odhad pojišťovny správný, získalo kolem 90 tisíc cizinců pobytové vízum podfukem. Policie se hájí tím, že přece nemůže kontrolovat pojišťovny v zahraničí. Podle plukovníka Miloslava Smetany z Cizinecké a pohraniční policie se při prodlužování víz kontroluje vše, co nařizuje cizinecký zákon.

Marcel Winter,  foto: Autor
"To znamená, zda je pojištění v rozsahu poskytovaných služeb na úraz a náhlé onemocnění, jestli pokrývá náklady s vycestováním cizince do státu, jehož má občanství, a zda je pojistka uzavřena na minimální částku 35 tisíc euro."

Problém je ovšem v tom, že jde o údaje získané z falsifikátu. Jak uvádí náměstek VZP Robert Kareš, se skutečnou zahraniční pojišťovnou má společnou jen vnější formu.

"Na území České republiky, bohužel, operuje mnoho skupin. Kdyby prodávaly pouze pojistky z třetích zemí, bylo by to jen porušování zákona třeba o pojišťovnictví nebo neoprávněné podnikání. Zde se ale distribuují pojistky, které s těmi řádnými nemají nic společného. Prodává se za třetinovou cenu, za 600 nebo tisíc korun, jenom takový papírek, věrná podoba klasické pojistky, jenom pro oklamání orgánů Cizinecké a pohraniční policie."

Není ani žádným tajemstvím, že za prodejem falešných pojistek cizincům stojí vesměs také cizinci. Hovoří Marcel Winter, předseda Česko-vietnamské společnosti.

"Stejně jako řada novinářů jsem si jistý, že se jedná o pojistky, které nabízejí dealeři z Ukrajiny. Tak mě to bylo od Vietnamců sděleno. Začali zastrašovat a vydírat Vietnamce, kteří mají kvalitní české zdravotní pojištění, aby je přinutili zrušit toto pojištění a pořídit si ´strachovky´ za 600 korun. Už ten název ukazuje, odkud vítr fouká. Odůvodňují to tím, že mají tak dobré konexe na cizinecké policii, že když si Vietnamci nechají legální, kvalitní pojištění od VZP, nebude jim prodloužen pobyt. To je ale věc orgánů činných v trestním řízení, zda je to pravda či ne. Bohužel řada Vietnamců ze strachu ukončila kvalitní pojištění, aby dostala prodloužení pobytu."

Miloslav Smetana,  foto: Autor
Vietnamci přitom patří k těm komunitám v Česku, kde je nejvíce řádných zdravotních pojistek. Kvalitní zdravotní pojištění, navíc u českých pojišťoven, má 70 procent Vietnamců, například Ukrajinců je prý pojištěno jen 20 procent, z toho asi tři procenta mají řádné pojištění z ukrajinských pojišťoven. Z těchto údajů by se ovšem dal vyvodit ještě jiný závěr. Vietnamci pracují v Česku vesměs jako samostatní podnikatelé. Ukrajinci jsou naproti tomu většinou zaměstnanci českých firem, takže příspěvek zdravotního pojištění by jim měl automaticky strhávat z platu zaměstnavatel. Zjišťovat, proč tomu tak často není, je nad rámec tohoto příspěvku. Vraťme se k falešným pojistkám. Deník Právo, který se problému už delší čas věnuje, minulou sobotu napsal, že cizinecká policie si vyžádala od deníku důkazy. Právo k tomu mimo jiné uvádí: "Kdyby se její pracovníci namáhali přečtením ruskojazyčných novin, které se povalují po jejích prostorách, mohla by si zjistit totéž, co reportér Práva." Konec citátu. Plukovník Miloslav Smetana z cizinecké policie ale Radiu Praha řekl, že o problému vědí a už začátkem roku informovali kriminální policii.

"Četl jsem Právo, četl jsem ten článek. Myslím, že to není tak, jak to tam bylo napsané... Šetření probíhá, probíhá úřadem služby kriminální policie. Nemám informace o stádiu."

Nezdá se vám pane plukovníku divné, že novináři to vidí na první pohled, zatímco kriminální policie o tom stále nemá přehled ani po několika měsících?

"Myslím, že tam je třeba provést některé dokumentační úkony. Jednak soustředit písemné materiály, aby bylo z čeho vycházet, co zhodnotit, jednak zhodnotit situaci na jednotlivých místech. Myslím tedy, že měsíc, dva, tři měsíce, co jsme na toto téma začali diskutovat, je doba vedoucí k tomu, že by mohl být už brzy nějaký výsledek na světě."

Řešení celého problému je přitom vcelku jednoduché a je možné k němu sáhnout prakticky ze dne na den, což Radiu Praha potvrdil náměstek Všeobecné zdravotní pojišťovny Robert Kareš.

"Řešení je jednoznačné. Cizinecká policie musí bezpodmínečně dodržovat zákon, aby tady na území České republiky šířili pojistky pouze subjekty, které k tomu mají oprávnění od České národní banky."

Má to svou logiku. Proč by se měl nechat cizinec při dlouhodobém pobytu v Česku pojišťovat někde v zahraničí u instituce, jejíž spolehlivost je často těžko ověřitelná, když cena pojistky pro běžnou zdravotní péči je všude na světě prakticky stejná? Pokud by cizinecká policie uznávala při udělování víza jen pojistky institucí ze seznamu České národní banky, zmizely by veškeré spekulace a podvodné obchody a česká zdravotní zařízení by neměla problémy s nedobytnými pohledávkami.