Farmáři v Kambodži se díky českým vědcům učí sušit ovoce

Odborníci z Mendelovy univerzity v Brně pomáhají v Kambodži nastartovat udržitelnou produkci tropického ovoce manga. Díky českým vědcům začali místní producenti s výrobou solárních sušiček ovoce. Dosud značná část úrody manga přišla vniveč, protože ho místní nedokázali zpracovat.

Kambodžské království patří mezi nejchudší asijské země. Většina obyvatelstva žije na venkově a živí se zemědělstvím. To ale trpí nižší produktivitou ve srovnání s okolními zeměmi se srovnatelnými půdními a klimatickými podmínkami.

Mango je v této zemi druhým nejvíce pěstovaným druhem ovoce hned za banány. Kambodža je také jedním z 5 největších producentů manga na světě.

Problémem ale je, že se toto ovoce rychle kazí. „Navíc sezóna sklizně je poměrně krátká. Proto ho místní musí buď poměrně brzy prodávat pod cenou, nebo ho nechávají shnít,“ popisuje na webu univerzity Petr Němec z Ústavu lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie.

Sušení tohoto ovoce jim proto podle něj tedy hodně pomůže. Znamená pro ně stabilnější zásobu jak pro vlastní spotřebu, tak pro prodej.

Technologie je pro místní kompletně nová

Čeští vědci už kambodžské farmáře vyškolili v zpracování manga, balení a také marketingu prodeje ovoce na místním i zahraničním trhu.

„Problémem je ale skutečnost, že v drtivé většině jde o export v podobě čerstvého manga, tedy bez přidané hodnoty. Poté dochází například k levnému prodeji kambodžského manga do sousedního Vietnamu, kde je toto dále zpracováváno na různé produkty, které jsou již prodávány za vyšší ceny. Přidaná hodnota tedy nezůstává v Kambodži, ale v jiné zemi," uvedl Němec.

Odborníci z Česka pomáhali rozjet výrobu sušiček. Technologie je pro místní kompletně nová a inovativní. Tři solární sušičky byly předány třem místním zemědělským komunitám.

„Mechanizace jim přinese vyšší finanční výnosy z vlastní úrody a může také podpořit potravinovou soběstačnost," dodal Němec.