Festival Open House přivítal v běžně nepřístupných budovách víc než 53 tisíc lidí

Návštěvníci festivalu Open House před Domem zemědělské osvěty architekta Josefa Gočára

Festival Open House Praha 2021 přilákal do běžně nepřístupných budov více než 53 tisíc lidí. Nabídl řadu akcí, které přiblížily architekturu netradičním způsobem.

Kotěrova tramvaj | Foto: Tomáš Sysel,  Open House Praha

Lidé se mohli plavit kolesovým parníkem Vltava, projet Kotěrovou tramvají s výkladem architekta Zdeňka Lukeše, užít si jedinečný komponovaný večer se současným tancem a večerní prohlídkou Laichterova domu nebo se zúčastnit debaty a projekce filmu na téma opuštěných staveb přímo na tribuně Velkého strahovského stadionu.

Festival Open House má své příznivce v každé věkové kategorii | Foto: Dušan Vondra,  Open House Praha

Festival nabídl řadu komentovaných prohlídek a procházek, například k výročí 130 let od vzniku Výstaviště Praha, 150 let od postavení Gröbeho vily v Havlíčkových sadech nebo 150 let od příjezdu prvního vlaku do Prahy.

Největší zájem byl o Vršovickou vodárenskou věž

Vršovická vodárna v Michli | Foto: Tomáš Sysel,  Open House Praha

Festival otevřel letos 26 novinek. „Největší zájem jsme zaznamenali u Vršovické vodárenské věže v Michli. Odvážlivci mohli vystoupat až do 42 m vysoké věže nebo sestoupit do podzemního vodojemu a dozvědět se tak více o této technické kulturní památce od architekta Jana Kotěry, jejíž rekonstrukce se právě dokončuje," uvedla ředitelka festivalu Andrea Šenkyříková.

Umělecká zahrada pod Nuselským mostem | Foto: Aneta Podroužková,  Open House Praha

Dalším z míst, které nalákalo k návštěvě velké množství zájemců byla Umělecká zahrada ukrytá pod Nuselským mostem, která v době první republiky sloužila jako sochařský závod.

„Je obdivuhodné s jakým zápalem současný majitel zahradu postupně obnovuje. Jeho několikaletá snaha se pomalu přiblížila ke svému konci a nás nesmírně těší, že jsme mohli přispět k tomu, aby se o tomto místě s pohnutou historií lidé konečně dozvěděli," dodala Andrea Šenkyříková.

Open House otevřel stavby architekta Jana Kotěry

Kunsthalle Praha | Foto: Dušan Vondra,  Open House Praha

Z dalších hojně navštěvovaných objektů to byl například palác ARA, Laichterův dům, Hotel International Praha, Šalounova vila, zahrady Černínského paláce, vodní dílo Štvanice nebo Kunsthalle Praha. Návštěvníci si mohli prohlédnout kromě tří vodárenských věží i několik podzemních krytů, dva zámky, bývalé lázně, sportovní areály, hvězdárnu, mlýn či hotely.

Šalounova vila | Foto: Dušan Vondra,  Open House Praha

Samostatným tematickým okruhem pak byly umělecké prostory a ateliéry. Organizátoři si také připomněli 150. výročí narození Jana Kotěry otevřením několika jeho pražský staveb. Akce k výročí zakladatele české moderní architektury budou pokračovat i na podzim.

Bez dobrovolníků by to nešlo

Foto: Dušan Vondra,  Open House Praha

Festival je projekt, který by se nemohl uskutečnit bez aktivního zapojení majitelů a lidí z budov a také velkého množství dobrovolníků. Těch se přihlásilo 350.

Open House Praha je součástí mezinárodní sítě festivalů Open House Worldwide, které se konají v 50 městech po celém světě a jeho posláním je probouzet zájem veřejnosti o architekturu a město.

klíčové slovo: