Fórum o zaměstnanosti

Novinky ze světa ekonomiky připravil Zdeněk Vališ.

Globální fórum o zaměstnanosti, které uspořádala Světová organizace práce v Ženevě, zkoumalo, jak zabránit ztrátám pracovních míst tváří v tvář globální ekonomické recesi, umocněné navíc důsledky teroristických útoků na Spojené státy. To, že je situace skutečně vážná, potvrdil i účastník ženevského fóra, viceprezident Svazu průmyslu České republiky Pavel Prior.

"Je to skutečně tak vážné, protože i ústy výkonného viceprezidenta Světové organizace zaměstnavatelů bylo vydáno na fóru závěrečné stanovisko, ve kterém zaměstnavatelé konstatovali, že globální recese je skutečností. Zaměstnavatelé celosvětově identifikují pokles obchodu, ekonomický pokles, ztrátu pracovních míst, narůstající počet bankrotujících společností."

Účastníci fóra vyzvali, mimo jiné, politiky ke stimulování prostředí pro růst podnikatelských aktivit. Jak v této souvislosti říká Pavel Prior, čeští zaměstnavatelé doufají, že si například vymohou na vládě vytváření rovných podmínek všem podniků.

"My jsme vždy požadovali pouze srovnatelné a stejné podmínky pro české podnikatele a zaměstnavatele ve srovnání se zaměstnavateli ze zahraničí. Například investiční pobídky, aby český podnikatel na ně mohl dosáhnout podobným způsobem, jako zahraniční podnikatel. My vidíme i celou řadu ochranářských praktik, bohužel, i ze zemí Evropské unie. To je také předmětem otevřených diskusí a řešení v rámci předvstupních rozhovorů, které Česká republika vede."

Svaz průmyslu by ale také chtěl prosadit změnu sociální politiky vlády.

"Zaměstnavatelé poukazují na naprostou nezbytnost vytvoření sociální sítě, ale sociální sítě takové, která nebude negativně ovlivňovat zaměstnanost. A to je tak trochu případ České republiky, kde je sociální síť nastavena poměrně měkce. A vlastně působí kontraproduktivně proti nárůstu zaměstnanosti. Jednoduše řečeno, existuje určitá vrstva obyvatel České republiky, která raději není zaměstnaná, nechodí do práce, protože jí bohatě postačí sociální podpora a řada jiných sociálních dávek, ze kterých žije."

Nemají pak motivaci ani ke shánění práce, ani ke změně nebo zvyšování své odbornosti. Nezaměstnanost je ovšem komplexnější problém. Odborníci třeba uvádějí, že k jejímu snížení v Česku by možná stačilo, kdyby stát zajistil pořádně ty služby, které obvykle vyspělé státy zajišťují. Jednou z nich je kvalita dopravy včetně dopravní dostupnosti. V Česku totiž není příliš zvykem stěhovat se za prací nebo dojíždět na větší vzdálenosti. Na druhé straně, jak připomíná Daniela Grátmilerová z ministerstva pro místní rozvoj, stěhovat se za prací v Česku ani moc nejde.

"Brání tomu v České republice celá řada věcí, především nefungující trhy s byty. Konkrétně v oblasti s vysokou nezaměstnaností jsou tržní ceny nemovitostí velmi nízké. Naopak v oblastech s dobrými pracovními příležitostmi jsou vysoké. Tudíž někdo z regionu postiženého vysokou nezaměstnaností, kdo by prodal dům, tak by za něj dostal čtvrtinu a čtyřnásobek by musel investovat do pořízení bydlení například v Praze, kde je práce poměrně dost a na to nemá."

Nižší ceny nemovitostí jsou ale třeba už ve vzdálenosti 30-50 kilometrů od větších měst. Jenže jsme opět u problému kvality dopravy a její dostupnosti. Tzv. příměstská doprava mnohdy spíše potenciální zájemce odrazuje a dojíždět autem se nevyplatí.

"Jsem realista, takže vím, že ceny benzínu a vůbec ceny v dopravě asi příliš dolů jít nemohou, ale i tady pociťujeme důsledky dědictví předchozích desetiletí, protože například příměstská veřejná doprava nedosahuje úrovně, jakou má třeba tato doprava v Londýně nebo v Paříži, a to jak cenou, tak kvalitou. Určitě by si řada lidí pořídila třeba domeček 50 kilometrů za Prahou a dojížděla do Prahy vlakem, kdyby to spojení bylo kvalitní, rychlé a cenově dostupné."

Osobní dopravu Českých drah dotuje z velké části stát. Zatím ale stále chybí jasná odpověď na dvě základní otázky. Za prvé, jaké jsou vlastně priority dopravní politiky státu v praxi, neboli, kam tečou nejvíce peníze. Za druhé, nakolik efektivně hospodaří dráhy s prostředky z veřejných zdrojů. I z těchto stran lze odvíjet klubko problémů spojených s nezaměstnaností.