Francie si připomíná 30. výročí Charty 77

Český velvyslanec v Paříži Pavel Fischer

K třicátému výročí vzniku Charty 77 se ve Francii uskuteční snad více akcí, než na domácí půdě. Na otázku PROČ odpověděl Radiu Praha český velvyslanec v Paříži Pavel Fischer.

"Není to jenom příležitost mluvit o historii, o historických aspektech tohoto mimořádně významného okamžiku v dějinách tehdejšího Československa, ale také příležitost mluvit o sympatiích, které Charta vzbudila na Západě a konkrétně ve Francii. O konkrétních aktech pomoci jak materiální, tak intelektuální a duševní. Zdá se mi totiž, že naše společnosti v té době byly sobě mimořádně blízko. Řada intelektuálů, řada osobností francouzského života se přihlásila k Chartě a doprovázela ji."

Připomínkové akce začaly už ve středu 24. ledna a potrvají do první únorové neděle. Velvyslanec České republiky ve Francii Pavel Fischer nám o nich řekl:

"Připravujeme více událostí. Jednu menší veřejnou debatu o Chartě budeme mít v Rennes, to je západ Francie, Bretaň. Další debata bude 26. ledna na prestižní politologické škole v Dijonu, ve městě, které je tradičně velmi silně spjato s českým prostorem, neboť zde studovala řada českých osobností. A 25. ledna bude v Paříži poměrně významný den, protože bude několik kulatých stolů. Jeden z nich o helsinském procesu, neboť Charta se odvolávala na helsinské dohody. Potom tady bude debata o Janu Patočkovi a o jeho odkazu pro dnešek. Je důležité si všimnout i toho, že na tomto kulatém stole bude řada francouzských filosofů a někteří dokonce velmi mladí, kteří k Patočkovi přišli teprve po jeho smrti a kteří jeho odkaz vnímají jako velmi silný a významný pro dnešní evropské myšlení. Nakonec večer v Českém centru bude setkání všech, kteří nějak Chartu doprovázeli, kteří doprovázeli nezávislé intelektuály, osobnosti u nás, ať už prakticky, že posílali knihy nebo posílali vybavení například na fotokopírování dokumentů a nebo se zkoušeli podílet na tom kvasu u nás a chodili třeba přednášet do bytových seminářů. Bude tady i řada členů Asociace Jan Hus, která měla na těchto seminářích velkou zásluhu,"řekl Radiu Praha český velvyslanec v Paříži Pavel Fischer.

Dodejme ještě, že program připomínkových akcí vyvrcholí v neděli 4. února slavnostní bohoslužbou, kterou bude v katedrále Notre-Dame sloužit pařížský arcibiskup společně s pražským biskupem Václavem Malým, mimochodem také signatářem Charty 77.