František Křižík k Albertu Einsteinovi

70. výročí Radia Praha

Radio Praha si připomíná 70. výročí svého vzniku. Pravidelné krátkovlnné vysílání do zahraničí bylo zahájeno 31. srpna 1936. Do našeho vysílání proto budeme pravidelně zařazovat zajímavé ukázky z rozhlasového archivu. Dnes pro vás Martina Lustigová vybrala jednu z nejstarších. Koncem roku 1937, kdy Evropu sužovalo nebezpečí ze strany nedemokratických režimů, odvysílaly všechny domácí stanice Československého rozhlasu Pozdrav lidem dobré vůle. Své mírové poselství pronesl i František Křižík, který se obrátil na Alberta Einsteina.

Na Štědrý den po jedenácté hodině večerní se neslo éterem:

"Praha and all Czechoslovak stations. Praha and all Czechoslovak stations calling the United States of America, Professor Albert Einstein of Princeton University. All ready in America?"

Po úvodních slovech následoval pozdrav Františka Křižíka:

Stál jsem u jeho počátku. A pamatuji živě ještě počátky Edisonovy. Opravňuje mě to, abych věřil v další pokrok a šťastnou budoucnost lidstva. Chci Vám, velkému vědci a mysliteli, dnes říci o mé víře, že věda blíží lidi i národy. Lidstvo pochopí nakonec, že je si povinno vzájemnou úctou a láskou. Jsou to slova mé oprávněné víry v porozumění a mír mezi lidmi dobré vůle."

A Albert Einstein na Křižíkův pozdrav odpověděl:

"Tento vánoční pozdrav jest vpravdě zaměřen na všechny, jimž v této době zmatku leží na srdci zachování duchovních hodnot. Ti všichni vědí, že Československo hájí za obtížných podmínek ty politické svobody a lidská práva, bez kterých není možné, aby rozkvetl duchovní život. Naděje a srdečné přání všech přátel pravdy, lidskosti a svobody jsou proto určeny Československé republice v srdci Evropy, která za vedení moudrých a prozíravých mužů dovedla a dovede pracovat pro lepší budoucnost Evropy."