Freude, Freude, v květnu na tě dojde!

Sigmund Freud

Jméno Sigmund je odvozeno od vítězství a Freude v němčině doslovně znamená radost. Nomen omen, praví latinské rčení. V díle lékaře Siegmunda Freuda můžeme spatřovat úsilí, aby radostný, dobrý pocit v životě vítězil nad starostmi. Zakladatel psychoanalýzy se narodil 6. května před 150 lety v Příboře na Moravě a pražská výstava nabídne brzy příležitost připomenout si široký kulturní dosah jeho tvorby.

Freudovo jméno patří k obecnému kulturnímu povědomí, podobně jako například Franz Kafka nebo Albert Einstein. Jenže tyto obecné symboly jsou často víc než zjednodušené. Kafku si mnozí představují podle turistických fotografií jen jako zasmušilého ušatce, rozčepýřený Einstein hrál na housle a vymyslel teorii relativity, a Sigmung Freud? Hovoří prezident České psychoanalytické společnosti Václav Mikota:

"Když třeba někde nevystupuju jako psychoanalytik a jsem třeba v jižních Čechách na chalupě a mluvím se sousedy, tak oni říkají: Jo Freud, ten sprosťák! "

Jak byste tuhle představu upřesnil?

"Tak jaksi nic sprostého na tom není, co Freud dělal. Ta sexualita, to je častá předpojatost, lidé se domnívají, že v psychoanalýze se mluví hlavně o sexualitě. Abych vám pravdu řekl, je spousta ještě jiných důležitých témat. A u některých lidí ta sexualita není tak důležitá."

Psychonanalytici věří, že pomocí volných asociací pacienta lze odhalit konflikty, které pacient úspěšně zapomněl, ale jejichž emoční obsah nadále pacientovi škodí. Důraz je kladen na potlačování sexuálního pudu.

Češi se seznámí s myšlenkami a dílem Sigmunda Freuda na výstavě, která začne 11. května na Staroměstské radnici. "V rámci expozice projdou návštěvníci imaginární ´cestou iniciace´, po níž je budou provázet sochy, obrazy, kresby a fotografie, které vytvořili od začátku 20. století do současnosti naši přední umělci," slibuje kurátorka Věra Jirousová. V rámci projektu dále proběhnou tematické přednášky a happeningová odpoledne. K vidění budou i speciálně vytvořené pohovky mladých designérů.

Proč se symbolem psychoanalýzy stalo právě "kanape"?

Staroměstská radnice
"Freud se nechal slyšet, že je pro něj velmi nepříjemné s někým mluvit o jeho osobních věcech a ještě si hlídat, jak se při tom sám tváří. To kanape tady slouží k tomu, aby klaždý z obou zúčastněných měl svůj fyzický i psychický prostor, ve kterém si může představovat. Takže analyzand leží, dívá se do stropu, nebo kam chce, a prostě si představuje to, co říká. Analytik sedí za jeho hlavou a taky volně asociuje. Čili to kanape je tam symbol těch oddělených psychických prostorů pro každého zvlášť."

Ti studenti, soudě podle návrhů, které jsou k vidění na internetu, navrhují takové poměrně novátorské typy kanapí, jako například kanape spojené.

"Viděl jsem a to spojené kanape se mi líbilo úplně nejvíc. Co to toiž symbolizuje: kromě těch oddělených psychických prostorů pro každého zvlášť je tam ještě ten společný psychický prostor. Jenom na můj vkus je tam ten analytik příliš blízko hlavě toho analyzanda. myslím si, že tomu analyzandovi by nebylo příjemné, kdyby mu analytik funěl do ucha."

Psychoanalýza prošla v Čechách dlouhým obdobím, kdy se nemohla svobodně rozvíjet: jako pavědu ji odmítal fašistický i komunistický režim. I dnes se ozývají hlasy, že psychoanalýza je překonaná. Mikota soudí, že obor se dále úspěšně rozvíjí v návaznosti na zakladatelské dílo Freudovo:

"Freud je zakladatelem oboru psychoanalýzy a jeho žáci a následovníci jeho odkaz dále rozvíjejí. To znamená, že současná psychoanalýza, v tom smyslu jak uvažujeme o těch pacientech, se dost liší od Freudova pojetí. Ale není s ním v rozporu. Zkrátka za sto let existence psychoanalýzy se některé teorie nepotvrdily, a objevují se další."