Domácností jednotlivců přibývá

Český statistický úřad v srpnu zveřejnil výsledky analýzy, která se zaměřila na domácnosti, v nichž žije jen jeden člověk. Vyplynulo z ní, že počet takovýchto domácností stoupá za sedm let se zvýšil o téměř 276 tisíc, na 1 180 600.

Podíl domácností jednotlivců vzrostl mezi roky 2002 až 2009 ve všech věkových skupinách. Zvýšil se zvláště počet samostatně hospodařících lidí v předdůchodovém a v důchodovém věku. V rámci mladého a středního produktivního věku se nejvíce zvýšil počet ve skupině mezi 30-34 lety, což byla také v loňském roce nejčetnější věková skupina v celé populaci.

Sociolog Martin Potůček, vedoucí Centra pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd UK, k single domácnostem především mladých lidí říká:

Sociolog Martin Potůček
"Já bych to viděl tak, že je to kombinace jak těch vnějších faktorů sociálních a ekonomických, které většinou, neříkám vždy, té rodině nepřejí. Je to také věc vnitřního ustrojení lidí, protože z hlediska hodnot ta individualizace, to, že se orientuji na nějaké prožívání, nedělám si moc velkou s jinými nebo se svou vlastní budoucností, tak to k tomu samozřejmě také přispívá."

Dojde podle sociologa Potůčka v dohledné době k nějaké změně?

"Bohužel ty trendy jsou nepříznivé, protože právě v souvislosti s krizí a tím restriktivním přístupem k veřejným výdajům té rodině pšenka příliš nepokvete. Jsou tam i další problémy, mnoho mladých lidí poté, co opustí školu, má dnes velké problémy najít slušné zaměstnání, notabene dobře placené zaměstnání, takže i tato nejistota, která vyplývá z é situace se na tom podepisuje."

Praha
Podíl singles domácností se v jednotlivých krajích liší. Průměr vysoce převyšuje Praha, kde jejich počet dosahuje ke 40 %, což jak uvádí Český statistický úřad, představuje významný sociální a demografický faktor hlavního města.

"Samozřejmě že to velkoměsto má svůj specifický životní styl a že se svým způsobem těm singlům může žít v Praze lépe než třeba na malém městě. To může právě přispívat v případě těch mladých lidí k tomu, že je jich tady více," dodává Martin Potůček.