Potravinami plýtvá nejvíc generace Z. Brněnští vědci hledají způsob, jak to změnit

Odborníci z Mendelovy univerzity v Brně zjistili, že v Česku nejvíce plýtvá potravinami generace Z, tedy lidé narození v letech 1996 až 2009. V následujících třech letech chtějí proto zjistit, jak chování u této věkové skupiny změnit. Mladí lidé totiž mají zájem o informace a plýtvání chtějí omezit.

Z dřívějšího výzkumu Mendelovy univerzity vyplývá, že průměrný Čech vyhodí přes 37 kilogramu jídla ročně. Česko přitom patří v plýtvání potravinami v domácnostech mezi úspěšnější státy Evropské unie (v Evropské unii připadá na jednoho člověka 127 kilogramů potravinového odpadu za rok), téměř 80 procent Čechů neplýtvá vůbec nebo plýtvá pouze do pěti procent z obstaraných potravin.

Není ale jasné, jak dlouho si tento výsledek udrží. Nejvíce jídla totiž vyhazují lidé narození od poloviny 90. let do roku 2010, tedy generace, která bude předávat vzorce chování dalším generacím. Odborníci proto chtějí zjistit hlavní faktory, které na toto chování mladých lidí vliv, chtějí odhalit jejich motivaci ke změně a naučit je, jak své chování změnit.

Ilustrační foto:  U.S. Department of Agriculture,  CC BY 2.0

„U generace Z jsou velice významné sociální interakce, kde si spotřebitel hledá svůj sociální statut a bude ve větší míře ovlivněn prostředím, ze kterého vychází, i tím, do jaké společenské skupiny aspiruje. Například vliv influencerů tak může mít větší dopad, než je tomu u starších generací. Je zřejmé, že k hlubšímu pochopení plýtvání potravinami u generace Z bude nutné využít multioborový přístup, který bude kombinovat více výzkumných metod,“ přiblížila vedoucí projektu Lucie Veselá.

Jednou z metod, jak zjistit množství a strukturu vyhozených potravin, bude rozbor potravinového odpadu v odpadkových kontejnerech u vysokoškolských kolejí v deseti různých městech. Aby ale badatelé pokryli i to, jak se chovají mladí občané mimo koleje, budou odborníci využívat i další metodu.

Jde o dotazníková a deníková šetření. „Oslovení respondenti budou vyplňovat kromě jiných výzkumných otázek také množství vyhozených potravin dle námi sledované struktury,“  vysvětlila řešitelka projektu Veronika Antošová.

Studenti kolejí si nebudou vědomi toho, že odpad z jejich produkce vstupuje do výzkumu. Odpad bude svážet odpadový vůz vždy zároveň za celou vybranou kolej. Deníková šetření proběhnou naprosto anonymně.

Komplexní metodika

„Na základě této první fáze experimentu bude možno konstatovat, jaké je reálné množství vyplýtvaných potravin generací Z v domácnostech a na kolejích, a bude také odhalena přesná struktura odpadu. Dále bude možno vyhodnotit, jakými kategoriemi se plýtvá nejvíce, a to i v závislosti na ročním období a lokalitě,“ uvedla řešitelka projektu Lea Kubíčková.

Ilustrační foto: Lenka Žižková,  Radio Prague International

V druhém roce bude spuštěna komunikační kampaň a současně bude dále probíhat měření, které odhalí její okamžitý dopad. V posledním třetím roce budou intervence zastaveny a bude sledován jejich efekt. Tedy zda je nutné mladým lidem vysvětlovat problematiku dlouhodobě, nebo je účinná i po krátkodobém působení.

„Po ukončení experimentu bude vyhotovena komplexní metodika, která umožní cíleně pracovat s generací Z tak, aby docházelo k úpravě vzorců chování směrem k udržitelné spotřebě a redukci plýtvání potravinami. Vznikne také komunikační materiál v podobě otevřeného interaktivního vzdělávacího zdroje, který zabezpečí atraktivní multiplatformní distribuci informací této generaci,“ doplnila Veselá.

O data z výzkumu mají zájem ministerstva zemědělství a životního prostředí. Česko se totiž zavázalo, že sníží potravinový odpad do roku 2030 o polovinu.

Autor: Katarína Brezovská | Zdroj: Mendelova univerzita v Brně
klíčová slova:
spustit audio