Giddens na Fóru

Během setkání politiků a myslitelů na pražském Fóru 2000 se v souvislosti s globalizací hovořilo rovněž o koncepci tzv. třetí cesty vývoje. Blíže k tomu Zdeněk Vališ.

Jednou z výrazných postav pražské konference byl bezesporu Anthony Giddens, ředitel známé London School of Economics a jeden z nejprestižnějších světových sociologů. Právě on patří k několika intelektuálním otcům koncepce tzv. třetí cesty. Tu ale odmítá spojovat se současnou politickou praxí:

"Pojem třetí cesty nemá být spojován s Tony Blairem, ani s prezidentem Clintonem, ani s žádnou jinou osobou. Jde o daleko širší obecnou debatu o tom, jak vytvořit slušnou společnost v rámci probíhajících globálních změn,"

uvedl Anthony Giddens. Dosud uplatňované modely nedávají podle něj na současné výzvy uspokojivou odpověď:

"Potřebujeme třetí cestu pro teorie vývoje. Po 2.světové válce se věřilo, že vše vyřeší stát, že chudoba bude odstraněna za pomoci státu. Ukázalo se, že tudy cesta nevede. Rovněž další koncepce, tedy trh, který vše vyřeší, nedokázala plně přesvědčit o svých přednostech. Pro zajištění důstojného života všem je třeba, aby dobře fungovaly nejen stát a tržní ekonomika, ale vyžaduje to i aktivní občanskou společnost."

Politolog Jiří Pehe, bývalý vedoucí politického odboru Kanceláře prezidenta republika, se s názorem profesora Giddense na roli občanské společnosti plně ztotožňuje. V některých příspěvcích na pražském Fóru 2000 zaznělo, že projevy nespokojenosti se současným vývojem demokratické společnosti nejsou jen výsadou postkomunistických zemí.