Gripeny přivezou do Česka investice

Ministři obrany České republiky a Švédska Miroslav Kostelka a Leni Björklundová, foto: ČTK

České letectvo bude v příštích deseti letech používat stíhačky Jas-39 Gripen pronajaté od Švédského království. Příslušné smlouvy podepsali v pondělí v Praze ministři obrany České republiky a Švédska Miroslav Kostelka a Leni Björklundová. Podrobnosti k této smlouvě zjišťoval Josef Kubeczka.

Ministři obrany České republiky a Švédska Miroslav Kostelka a Leni Björklundová,  foto: ČTK
Desetiletý pronájem nadzvukových letounů, které vyrábí britsko-švédské konsorcium British Aerospace-Saab, přijde na 19,6 miliardy korun. Jedná se přitom o čtvrtou generaci těchto strojů. Podle ministryně Björklundové Švédsko udělá vše pro to, aby podmínky smluv splnilo, protože kontrakt se netýká jen samotných letadel, ale velké oblasti spolupráce obou zemí.

Ministři obrany obou zemí totiž svým podpisem stvrdili memorandum o porozumění. Dvě konkrétnější smlouvy o pronájmu a o programu zpětných investic Švédska v Česku podepsali jejich náměstci Jaroslav Kopřiva a Jan-Olov Lind. Švédská strana se zavazuje k investicím ve výši 130 procent z ceny kontraktu, z toho 20 procent půjde přímo do českého obraného průmyslu. Investice do české ekonomiky přijdou v příštích deseti letech v různém objemu. Domluveno je třicet konkrétních projektů. Šéf českého vyjednávacího týmu Vladimír Ficenec sdělil, co všechno kromě letadel je v ceně.

"Veškerá logistika. Kdybych to řekl velmi zjednodušeně, tak my do kontraktu dodáváme lidskou práci a palivo. Všechno ostatní je dodáno švédskou stranou."

Jinými slovy, v ceně jsou náhradní díly a servis, výcvikový simulátor a celá řada dalších věcí nezbytných k provozu včetně 4 tahačů letadel a 6 vozíků pro přípravu k opakovanému letu.

Mezi dohodnutými podmínkami je ale zároveň i to, že Česko může od desetiletého pronájmu Gripenů kdykoliv odstoupit. Vladimír Ficenec k tomu dodává:

Foto: ČTK
"Například když se o určitou dobu zpozdí dodávka letounů, když nebude udržována dostatečná schopnost letounů a další. Dá se tedy říci, že když švédská strana nebude plnit důležité podmínky smlouvy."

Česká republika bude Gripeny splácet jednou ročně, splátky se budou lišit; v nejbližších letech budou nižší než později.

Offsetové programy, spojené s pronájmem Gripenů, spadají do kompetence Ministerstva průmyslu a obchodu. Jiřího Chroustovského z tohoto ministerstva jsem se zeptal, kam budou především směřovat?

"Náš zahraniční partner věděl, že důraz klademe především na region severozápadních Čech a severní Moravy, eventuálně na další vybrané regiony s vysokou mírou nezaměstnanosti. Dá se říci, že náš zahraniční partner byl veden tímto zájmem a značná část těch offsetových transakcí, jakkoli ještě nebyly schváleny českou stranou, je směřována do těch ohrožených regionů."

V současné době tedy ještě žádný z těchto programů není realizován?

"Některé z těch navrhovaných offsetových transakcí již jsou jako předoffsety v realizační fázi. To znamená tolik, že česká strana akceptovala asi ve čtyřech případech návrh transakcí, které byly nastartovány v souvislosti s úsilím švédského partnera prodat v minulém období Gripeny do České republiky."

Poskytla švédská vláda nějaké garance pro případ, kdyby dodavatel letounů neplnil své smluvní závazky?

"Samozřejmě, že tomu tak je. Švédská vláda tím, že prostřednictvím ministryně obrany podepsala kontrakt na pronájem letounů, podepsala i offsetovou dohodu, která pochopitelně obsahuje i sankční ustanovení v případě, že offsetový závazek nebude plněn, a to jak na konci období, tak i v rámci dvou tzv. milníků, ke kterým je definováno plnění, a jejich případné neplnění by bylo sankcionováno."