Historickým městem roku 2001 se stal Nový Jičín

V Jízdárně Pražského hradu se ve středu konalo slavnostní shromáždění k Mezinárodnímu dni památek a sídel, který v roce 1983 vyhlásila v Paříži Generální konference UNESCO. Při této příležitosti byly slavnostně předány ceny za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón za rok 2001. Byl u toho i Josef Kubeczka.

Tuto cenu, o níž se říká, že má nejdelší název ze všech tuzemských cen, udělují ministerstva kultury a pro místní rozvoj spolu se Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Snad i proto se jí krátce říká "Historické město roku". Za rok 2001 se jejím nositelem stal severomoravský Nový Jičín. Cena je dotována jedním miliónem korun, který by měl přispět k další regeneraci památkových měst, jejich celkové revitalizaci, ozdravění životního prostředí a rehabilitaci kulturních hodnot.

Ředitel odboru památkové péče ministerstva kultury Jan Keigel při vyhlašování vítěze k oceněnému městu řekl:

"Nový Jičín je starobylým městem. Dnes zůstalo ze starého města zachováno fakticky pouze jeho středověké jádro s velkým čtvercovým náměstím a pravoulým systémem přilehlých ulic, chráněné od roku 1987 jako památková rezervace. Dlouhodobá pozornost se v Novém Jičíně zaměřuje na komplexní obnovu všech starých domů, veřejných budov a veřejných prostranství, a to vesměs s velkou náročností kladenou na způsob prováděných prací a použití historických stavebních materiálů a technoligií."

Starosta města Nový Jičín Pavel Wessely po vyhlášení výsledků neskrýval překvapení a dojetí. V děkovné řeči ale skromně nezapomněl na ostatní:

"Není v republice žádný okres, kde by bylo deset měst - to je rarita našeho okresu - a kde by byly tři městské památkové rezervace a tři městské památkové zóny. Ta konkurence je opravdu veliká a řekl bych, že zdravá. Domnívám se, že udělení ceny našemu městu povzbudí i sousední města, kterým velice fandím a držím palce."

Právě Nový Jičín je příkladem toho, že péče o historické památky u nás už přesáhla hranice České republiky. Projekt regenerace historického jádra města totiž vypracovali experti Slovenské technické univerzity v Bratislavě. Vedoucí slovenského týmu docent Bohumil Kováč spolupráci s městem vysoce ocenil:

"Chtěl bych především poděkovat městu Nový Jičín za ojedinělou odbornou příležitost, kterou jsme získali při práci nejen na programu regenerace, ale i na územním plánu památkové rezenvace Nový Jičín. Tato práce nás odborně, metodicky jako vysokoškolské pedagogy úžasně obohatila a máme příležitost tyto zkušenosti předávat dál. Především bych chtěl vyzdvihnout jednu skutečnost - obrovskou společenskou participaci, kterou město při realizaci tohoto programu a při práci na územním plánu dokázalo zajistit. Městu patří velké poděkování za tuto ojedinělou formu spolupráce."