Hrobku egyptského muže představují v Moravské Třebové

Muzeum v Moravské Třebové představuje nový exponát. Jde o hrobku prince Venisancha pocházející z období starověkého Egypta, která bude k v České republice k vidění poprvé.

Vedoucí muzea v Moravské Třebové Jana Martínková představila exponát blíže. "Venisanch byl egyptský hodnostář, titulem královský syn, který žil na dvoře krále Venise a byl pohřben v Sakkáře. Jeho hrobka byla a částečně ještě je ve stínu stupňovité pyramidy. Krátce po nálezu hrobky před 100 lety byla její vnitřní část odvezena do muzea v Chicagu, takže dnes je původní hrobka rozdělena na tato dvě místa. Část je v chicagském muzeu a část na původním místě v Sakkáře. My hrobku představujeme fotografickou a kresebnou dokumentací a trojrozměrným modelem."

Proč se hrobka vystavuje právě v Moravské Třebové? "Moravskotřebovské muzeum spravuje druhou největší,i když nesrovnatelně menší, staroegyptskou sbírku u nás hned po Náprstkově muzeu."

Jak vůbec přišlo muzeum v Moravské Třebové ke sbírce mimoevropského umění?

"Muzeum mělo mecenáše. Byl to moravskotřebovský rodák, který ale většinu života prožil v USA, jmenoval se Ludwig Holzmeister. On se věnoval profesně obchodu s textilem a své jmění nashromáždil především díky importu rukavic do Spojených států. Po ukončení aktivní obchodní činnosti se rozhodl podniknout cestu kolem světa. Na této cestě kolem světa shromažďoval předměty k obohacení muzejních sbírek ve svém rodném městě. Už součástí prvního velkého daru z cesty kolem světa byly i staroegyptské památky. Tu staroegyptskou kolekci pak ještě rozšířil při své další cestě do Egypta."

S Náprstkovým muzeem to moravskotřebovské spolupracuje. Naposledy si muzea vzájemně vyměnila mumie:

"Je to dočasná výměna. My máme ve sbírce mumii ženy Hereret ve výjimečně pěkné kartonáži a dvojité rakvi, která byla údajně nalezena v Thébách, proto je teď exponátem výstavy věnované starým Thébám v Náprstkově muzeu. Aby po dobu této výstavy nebyla její vitrína v naší expozici prázdná, zapůjčilo nám Náprstkovo muzeum rakev s mumií muže, který žil přibližně ve stejné době jako naše Hereret."

Hrobku královského syna Venisancha z 24. století před naším letopočtem si budou moci návštěvníci muzea v Moravské Třebové prohlédnout do poloviny února. Kromě zmíněného modelu hrobky, fotografické a kresebné dokumentace doplňují expozici i drobné památky, které se váží k příslušnému období egyptských dějin.