Hrozí "válka odborů" kvůli Zákoníku práce?

Zatím nejméně na jednu hodinu se mají 16. března zastavit všechny osobní a nákladní vlaky v zemi. Federace strojvůdců splnila svou hrozbu a kvůli jednomu paragrafu nového Zákoníku práce vyhlásila stávku. Prý na obhajobu svých ústavních práv. Podrobnosti zjišťoval Zdeněk Vališ.

V čem je problém? Podle návrhu Zákoníku práce, který schválila sněmovna, by zaměstnavatel mohl uzavírat kolektivní smlouvu jen s nejsilnější odborovou organizací, pokud by se všechny odbory ve firmě nedohodly na jednotném postupu. To se nelíbí Federaci strojvůdců. Ta není nejsilnější odborovou organizací na železnici, tou je Odborové sdružení železničářů. Jak řekl Radiu Praha prezident Federace strojvůdců Petr Čechák, neobstojí argument, že je nutné respektovat demokratické rozhodnutí většiny.

"Nesmíme slučovat odborovou pluralitu s parlamentní demokracií. To je o něčem jiném. Odborová pluralita je součástí demokracie. A Listina práv a svobod ve svém článku 27 jasně říká, že nelze zvýhodňovat jakoukoli organizaci, popřípadě spolek na pracovišti."

V dosud platném Zákoníku práce je zakotveno, že pokud nedojde k dohodě mezi odbory, není možné uzavřít kolektivní smlouvu se zaměstnavatelem. To nová právní úprava ruší. Podle místopředsedy Odborového sdružení železničářů Jaroslava Pejši to má svou logiku. Pejša například připomíná, že s Federací strojvůdců byly problémy už vloni a doplatili na to všichni zaměstnanci na železnici.

"Pět měsíců kvůli Federaci strojvůdců neměly České dráhy kolektivní smlouvu, ačkoli všichni ostatní partneři, tedy zaměstnavatel a pět dalších odborových centrál, koncem února 2005 kolektivní smlouvu podepsali, ale chyběl podpis Federace strojvůdců. Nebyly kvůli tomu například příplatky, které jsou dojednány jenom v kolektivní smlouvě, nebo různé nadstandardy."

Novou právní úpravu podporuje i největší odborová centrála v zemi, Českomoravská konfederace odborových svazů. Radiu Praha to potvrdil její místopředseda Jaroslav Zavadil.

"My v žádném případě nechceme připustit, aby menšiny mohly v tak důležitém procesu, jakým je kolektivní vyjednávání, vetovat jakékoli kolektivní smlouvy."

Jaroslav Zavadil zároveň odmítá názor, že navrhovaná úprava by vedla k návratu ROH, tedy jediné odborové organizaci v zemi.

"Tomu se musím zasmát. K tomu by přece vůbec nemohlo dojít. To je pitomost. Nám jde o to, aby nedocházelo k tomu, že se smlouvy neuzavřou a zaměstnavatel si pak může diktovat podmínky, jaké bude chtít."

Podle Zavadila se různé malé profesní federace většinou vůbec nezúčastní prací na nové legislativě, v podstatě na to "kašlou" a ozývají se jenom tehdy, když jim "někdo šlápne na kuří oko" a pak vydírají. Prezident Federace strojvůdců Petr Čechák takový názor odmítá.

"Zastávám názor, že představitelé těch velkých odborových centrál jsou velice úzce svázáni s vedením nebo s managementem podniků a jsou schopni si s ním určité věci dohodnout ještě před kolektivním vyjednáváním."

Hrozí tedy kvůli Zákoníku práce válka odborů?

"Byl by to asi první případ ve světě. Možná starší pamětníci si něco takového pamatují, já ne."

Jaroslav Pejša z Odborového sdružení železničářů připouští kvůli Zákoníku práce střet s Federací strojvůdců a případně i dalšími organizacemi, které by je podpořily.

"Pokud budou oni takto prezentovat svá stanoviska a používat takové metody, budeme se muset zamyslet nad tím, jak reagovat a dát najevo, že toto je hlas několika desítek tisíc odborářů, ale několik stovek tisíc nebo miliónů má jiný názor."