I letos v Česku pomáhají Norské fondy

norske_fondy.jpg

Záchranu památek, péči o životní prostředí, ale i pomoc dětem v SOS vesničkách nebo multikulturní projekty - to vše už pátým rokem podporují v České republice tzv. Norské fondy. Dosud z nich různé projekty v Česku získaly více než dvě miliardy korun. Poslední červnový den se v Praze podepisovaly další smlouvy o projektech na nejbližší měsíce. Při podpisu byla i Milena Štráfeldová:

Mileno, co vlastně jsou Norské fondy?

Norské fondy se v posledních letech staly významným zdrojem financí pro kulturu, památky i pro neziskový sektor v České republice. Přispívají do nich evropské země, které ale nejsou členy Evropské unie, a to Norsko, Island a Lichtenštejnsko. Česká města a obce, státní instituce i nevládní organizace mohou z norských fondů do konce roku 2009 získat téměř tři miliardy korun. Podrobnosti mi na úterním slavnostním podpisu nových projektů řekla Eva Anderová z ministerstva financí:

"Norské fondy fungují v České republice od r. 2005. Konkrétně je to FMEHP Norsko, čili Finanční mechanismy Evropský hospodářský prostor Norsko, který pokrývá období od r. 2004 do r. 2009. Konkrétní částka, která byla alokována pro Českou republiku, představuje 109 971 000 eur, takřka 110 milionů, což znamená 2,8 miliardy českých korun."

Z doprovodného programu při podpisu smluv,  foto: autorka
/Moderátorka/ Na co konkrétně Norské fondy v Česku zatím přispěly?

Například na obnovu kulturního dědictví. Z těchto peněz jsou opravovány kostely a kláštery, ale taky Pražská konzervatoř. Norské fondy přispěly Arnice na záchranu stromů nebo pomohly při rekultivaci povodí českých řek. Peníze z těchto fondů směřují také na zdravotní péči, péči o handicapované nebo o děti bez domova. A právě těmto projektům je věnován celý jeden blok, o kterém hovoří ředitelka Nadace rozvoje občanské společnosti Hana Šilhánová:

"Norské fondy vyčlenily speciální blokový grant pro podporu neziskových organizací. To velmi oceňujeme, protože zdroje pro neziskové organizace v České republice pomalu ubývají."

Jaká byla celková částka, jakou zatím Norské fondy přispěly?

Věra Doušová za občanského sdružení Sedm paprsků,  foto: autorka
"Na podporu neziskových organizací přispěly částkou téměř 9,5 milionů eur."

Jaké projekty zatím podpořily?

"My máme několik priorit, například oblast lidských práv a multikulturní výchovy. Zajímavé jsou také projekty na podporu ohrožených dětí. My jsme se soustředili na to, co je v České republice hodně bolavé, a to je vysoký počet dětí v ústavních zařízeních. Projekty, které podporujeme, jsou zaměřené na to, aby děti zůstávaly v rodinách, pokud je to jen trochu možné. Anebo, pokud jsou v ústavních zařízeních, aby měly možnost se vrátit zpátky do rodiny, případně do náhradní rodiny."

/Moderátorka/ Mileno, a je nějakým způsobem do aktivit podporovaných z Norských fondů zapojen i Český rozhlas?

Ano, bude spolupracovat při projektu občanského sdružení Sedm paprsků. Ten by měl pomoci při integraci cizinců, při překonávání předsudků české veřejnosti vůči imigrantům především z východu. Český rozhlas spolu s Českou televizí a dalšími partnery připraví řadu reportáží a dokumentů o životě jednak českých exulantů v zahraničí, a na druhé straně o životních podmínkách cizinců v Česku.