Z krajanského tisku

0:00
/
0:00

Koncem minulého roku adresáti dostávali nové dvojčíslo společenské revue Prostor, které je tentokrát monotematicky věnováno Norsku. Vzniklo především díky tzv. Norským fondům. Je v něm i několik článků, které se zabývají českými krajany v této severské zemi. O rozhovor pro dnešní rubriku z krajanského tisku proto Milena Štráfeldová požádala šéfredaktora Prostoru Milana Hanuše:

"My, to znamená Občanské sdružení pro vydávání Revue Prostor a celá redakce Revue Prostor, spolupracujeme s různými neziskovkami. Mezi jiným i s Nadací rozvoje občanské společnosti, která podporuje neziskový sektor. A jednou jsme se sešli s projektovou manažerkou a finanční ředitelkou Alenou Beránkovou a ona začala pět chválu na spolupráci s Norskem. A já jsem zase vytáhl náš trumf a to je tématická řada čísel, ve které se věnujeme srovnávání s různými kulturami a zeměmi, a to i očima našich krajanů. Jak oni vnímají tu kterou zemi."

Já bych v této souvislosti připomněla vaše kanadské číslo...

"Ano, je jich ale víc. Švýcarská inspirace, kanadské číslo, rakouské, německé, polské naposledy. A tak jsme si říkali, že se do toho pustíme. Je to poměrně živý dialog. V tomto dvojčísle je asi sedmdesát autorů, kteří píší na nejrůznější způsob, ze všech stran, v různých žánrech. Je to asi tři sta stran, takže je co číst."

Zkusme alespoň tematicky toto dvojčíslo přiblížit...

"My jsme vstupovali do toho norského moře s povšechnými informacemi a znalostmi o Norsku jako o zemi mořeplavců, cestovatelů, rybolovu a tak dále. A také sociálního státu. Norové se tím svým sociálním modelem chlubí a mají tendenci ho vyvážet do celého světa. A my jsme si říkali, jaký je ve skutečnosti? To je hlavní tématický blok. O čem se pak v Norsku hodně mluví, je norská imigrační politika a problém přistěhovalců. Norsko otevřelo náruč a do té náruče přicházejí mnozí. Například fundamentalisté ze Somálska, kteří se nehodlají integrovat. A problém je teď, co dál?"

Vy jste do tohoto čísla ale zařadili i několik článků, které buď přímo napsali čeští krajané v Norsku, nebo se jich týkají...

"Ano, zajímala nás ta norská zkušenost Čechů a obrátili jsme se například na norského spisovatele, ovšem českého původu, a to je Michael Konůpek. A ten to myslím vyjádřil téměř za všechny. Řekl, že pro azylanty a emigranty je vlastně Norsko ta nejlepší země na světě, ale někdy vyžaduje velmi pevné a silné nervy to přežít."