Informace o volbách do Poslanecké sněmovny

Volby do Poslanecké sněmovny se uskuteční 2. a 3. června. Hlasovat v nich mohou i čeští občané žijící v zahraničí. Jejich volebními místy budou velvyslanectví a generální konzuláty České republiky. Tam mohou hlasovat voliči s bydlištěm mimo území České republiky, pokud jsou zapsaní do zvláštního seznamu vedeného příslušným zastupitelským úřadem.

Do tohoto seznamu se čeští občané mohou nechat zapsat. V tom případě ale volič musí zastupitelskému úřadu doručit písemnou žádost a doložit ji originálem nebo ověřenou kopií dokladů potvrzujících jeho totožnost, státní občanství České republiky a bydliště v územním obvodu příslušného zastupitelského úřadu. A ještě jedno důležité upozornění: tato žádost o zápis musí být zastupitelskému úřadu doručena nebo předána nejpozději do konce tohoto týdne.

Příslušné termíny připomíná náměstek ministra vnitra Václav Henych: "Čtyřicet dnů před dnem voleb je vlastně poslední lhůta k tomu, aby mohli požádat o provedení zápisu do zvláštního seznamu vedeného zastupitelskými úřady nebo konzulárními úřady. A pak je ještě, řekněme, deset dní na to, aby případné chyby, nedostatky nebo nějaké chybějící doklady mohli doplnit a předložit."

Na závěr ještě připomeňme, že voliči v zahraničí budou letos vybírat poslance sněmovny z kandidátek předložených v Jihočeském kraji. A že volebními místy budou sice česká velvyslanectví a konzuláty, nikoliv však honorární konzuláty.