Investice na dostavbu Jaderné elektrárny Temelín

Investice do Jaderné elektrárny Temelín dosáhly k loňskému 31. prosinci 87,7 miliardy korun z celkového rozpočtu stavby 98,6 miliardy korun. Uvádí to pravidelná čtvrtletní zpráva o postupu dostavby temelínské elektrárny. Zpráva rovněž uvádí, že provozovatel elektrárny, a.s. ČEZ, čerpal investiční náklady v souladu s plánem dostavby. Po zahájení zkušebního provozu v Jaderné elektrárně Temelín následovala řada menších poruch na jaderné i nejaderné části elektrárny. V současnosti je provoz zastaven kvůli vibracím na potrubí turbíny, na jejíž opravě se pracuje.