Izraelské osobnosti s československými kořeny: archeoložka Eva Grossmann

Eva Grossmann, foto: archiv Post Bellum

Historie je ovlivněna politickou situací, kdežto archeologie poskytuje suchá fakta dle nálezů, které se vykopají, říká Eva Grossmann. Je jednou z osobností, se kterou vedl rozhovor ředitel Českého centra v Izraeli Robert Mikoláš v rámci on-line projektu.

Eva Grossmann,  foto: archiv Post Bellum

Eva Grossmann s kamarádem v roce 1945,  foto: archiv Post Bellum
Paní Grossmann, co v těchto dnech děláte?

Co dělám? Mám zahradu, takže jsem sázela brambory, sela jsem ředkvičky, karotku a špenát, pár květin, zalévám, pleji, poslouchám zpěv ptáků, čtu si a aby mi mozek úplně nevyschnul, řeším maturitní otázky z matematiky. A vidím, že jsem toho spoustu zapomněla. Ráda také čtu na internetu například „Epos o Gilgamešovi“, anebo Schillerovu „Píseň o zvonu“. Ale i Erben mi přijde zajímavý, což nás ve škole vždycky nudilo. Roberte, já mám štěstí, já nepotřebuji lidi. Snad proto, že jsem byla 4 roky od svého osmého do dvanáctého roku sama se zvířaty, já jsem docela ráda sama.

Vy jste zažila velmi těžké chvíle, jako dítě jste se musela schovávat před nacisty, komunisté pak Vaší rodině znárodnili majetek, po odchodu do Izraele jste prožila několik válek. Jak vnímáte současnou krizi v souvislosti se šířením koronaviru?

O politice nemluvím. Když zde byly ty časté války, všichni jsme měli pocit, že to vede k míru anebo alespoň k příměří. Ten koronavirus dříve anebo později zmizí, budou-li lidé poslouchat. Ale ti ortodoxní věří, že je to vůle boží a proti ní není žádné pomoci. Proto v jejich městech nemoc tak řádí a oni ze strachu utíkají ven a nosí ji k nám.

Patříte k uznávaným izraelským archeologům, k vašim nejznámějším objevům patří objev byzantského přístavu Apollonia. Jaké to tehdy bylo, mohla byste nám tento objev popsat?

Zříceniny římského domu v Apollonii,  foto: Gilgamesh,  Wikimedia Commons,  CC BY-SA 3.0
Budu se snažit být ve své odpovědi stručná. V římských dobách byly do Apollonie postaveny 3 silnice z Nablus, Sebastia, Afek/Jeruzaléma. Nestavěli je ale jenom proto, aby se mohli podívat na moře. Apollonie bylo město, byly zde stavěné budovy, žádné chýše. Hroby jsou k nalezení až v Kfar Shmariahu a dle všech pravděpodobností tedy město zasahovalo až sem. Kromě toho tam také probíhala výroba skla, produkce vína a hlavně argamanu - červené barvy na barvení látek z mušlí Murex. Na jedny římské šaty bylo třeba 10 000 takových mušlí. Všichni hledali přístav na sever od města, já jsem ale šla podle topografie a našla jsem tak hlavní přístav. U Řeků a Římanů byly totiž vždy přístavy dva, jeden pro mezinárodní obchod, kde probíhalo nakládání a vykládání zboží, a malý pro rybáře a pobřežní obchod.

Víte, podél pobřeží je proud vody z jihu na sever, z Egypta směrem k Anatolii. Ale jsou 3 body, kde jde proud obráceně: u Gazy, Apollonie a jižně od Haify. Pravděpodobně je to Coriolis efekt. Vědci na Haifské univerzitě to ignorovali, prostě se to nehodilo do výzkumu. Tvrdili, že Apollonie nemá přístav, jelikož vchod do přístavu nemůže být z jihu, jinak by byl zanesen pískem. 3 roky jsme skoro denně házeli lahve s očíslováným papírem severně od malého přístavu do vody. Pokud láhev někdo ze zvědavosti nevytáhnul, dostali se až na jih. Primitivní, ale učinné.

Zajímáte se nadále o archeologii? Jaké objevy vás v poslední době nejvíce zaujaly?

Zajímá mně například práce instituce Wreck Watch a jeho ředitele Dr. Seana Kingsleyho. Zabývají se podmořskou archeologii, a také sledují vraky lodí a chrání je před vyrabováním. Zároveň provádějí vědecký průzkum, například za pomoci robota vykopávají lodě španělské flotily Tierra Firme z roku 1622, které leží v hloubce 700m pod mořem.

Eva Grossmann, roz. Fromowitzová, se narodila 9. srpna 1932 v Olomouci. Během 2.sv.války se musela schovávat před nacisty, kdy se skrývala u dědečka na zahradě, po válce pak jejich rodinný mlýn zabavili komunisté. Do Izraele odjela v r. 1949, kde později vystudovala archeologii a egyptologii. Poté se specializovala na podmořskou archeologii. K jejím největším úspěchům patří objev byzantského přístavu v Apollonii, její odborné články vycházejí dodnes doma i v zahraničí.

klíčové slovo:
spustit audio