Jadernou elektrárnu Temelín čekají zkoušky bezpečnosti a vlivu na životní prostředí, rakouská strana chystá další demonstrace

Temelin

Jak jsme už informovali, český premiér Miloš Zeman se ve středu v rakouském Melku dohodl se svým rakouským protějškem Wolfgangem Schüsselem na určitém kompromisu o jaderné elektrárně Temelín. Česká strana přistoupila na prozkoumání vlivu Temelína na životní prostředí a pozastavení komerčního provozu elektrárny do vypracování posudku Evropskou komisí. Rakousko zase slíbilo, že nebude blokovat hraniční přechody. Pokračuje Kateřina Brezovská.

Jaderná elektrárna Temelín nebude mít problémy vyhovět požadavkům na další

Temelín
prověrky. To je reakce elektrárenské společnosti ČEZ i Státního úřadu pro jadernou bezpečnost na česko-rakouskou dohodu z Melku, podle které Češi umožní prověření bezpečnosti Temelína mezinárodní komisí, v níž budou jak zástupci Evropské komise, tak rakouští a čeští odborníci. Česká strana zároveň souhlasí s mezinárodní studií hodnocení vlivu elektrárny na životní prostředí. Prověrky však budou, jak uvedl mluvčí Temelína Milan Nebesář, probíhat za zkušebního provozu elektrárny.

"Existuje množství studií, které hodnotí vliv atomové elektrárny na životní prostředí. Tyto studie jsou aktualizované i vzhledem ke změnám, které na elektrárně proběhly. A myslím si, že i za provozu se dá hodnotit, jaký má vliv elektrárna, jaké bude mít výpustě atd. Myslím si, že to není žádný problém."

To potvrdil také inspektor Státního ústavu pro jadernou bezpečnost Pavel Pitterman, který zároveň nastínil další postup úřadu v případě, že mezinárodní komise bude požadovat vyřazení temelínské elektrárny z provozu.

"Objeví-li se problémy vyžadující společné řešení, pak pochopitelně i česká strana je připravena na ně přiměřeným způsobem reagovat. V každém případě ovšem bude vyžadovat porovnání všech těchto takzavně problematických věcí, které se objeví, se současným stavem na všech provozovaných zařízeních v celé Evropě. A podle toho teprve budeme formulovat své vlastní závěry."

Dohodou o dalším postupu ohledně Temelína přivítal ministr životního prostředí Miloš Kužvart. A upřesnil, podle jakých norem se bude elektrárna posuzovat.

"V tom příslušném oddíle toho protokolu - pod číslem římská pět - je i odkaz na to podle jaké legislativy budeme postupovat, to znamená podle příslušné směrnice Evropské unie. Považuji to za rozumné."

Elektrárenská společnost ČEZ očekává, že studie o vlivu elektrárny na životní prostředí bude hotová do konce května příštího roku a neohrozí tak plánované zahájení komerčního využití Temelína. Marie Dufková z ČEZ-u sdělila, kdo náklady na ekologický posudek zaplatí.

"Tu dokumentaci a sebrání všech těch podkladů samozřejmě platí ČEZ jako stavitel."

Rakouské reakce na dohodu premiéra Zemana s kanléřem Schüsselem o Temelínu jsou různorodé. Část odpůrců Temelína je s výsledky spokojena, protože podle nich mezinárodní prověrka bezpečnosti znamená konec elektrárny. Většina protitemelínských iniciativ ale dohodu kritizuje. Vadí jim zejména to, že zkouška vlivu Temelína na životní prostředí by se měla uskutečnit během provozu reaktoru. Zástupci protitemelínských iniciativ z Rakouska, České republiky a Bavorska se proto dohodli na svolání protestních shromáždění. Ty by se měli, jak uvedl Josef Pühringer z Hornorakouské iniciativy proti atomovému nebezpečí - uskutečnit v sobotu formou demonstrací na vybraných hraničních přechodech. "Rakouské obyvatelstvo si nenechá předepisovat, kde, kdy a jakým způsobem bude protestovat proti zařízením ohrožujícím přírodu ", uvedl Josef Pühringer v reakci na na prohlášení komisaře EU pro rozšíření Güntera Verheugena, že Evropská komise zahájí proti Rakousku řízení v případě obnovení blokád hraničních přechodů.