Jak chránit děti před riziky internetu

Illustrationsphoto

Česko se stejně jako loni připojilo k mezinárodnímu Dni pro bezpečnější internet, který připadá na úterý. Jeho cílem je omezit šíření pornografie, násilí a dalších materiálů, které působí na děti při práci s internetem. Blíže k tomu Zdeněk Vališ.

Ministryně školství Petra Buzková,  foto: Autor
Internet je pro dnešní děti nepostradatelným informačním prostředkem, připomíná ministryně školství Petra Buzková a dodává:

"Zejména pro děti však internet může internet představovat velké riziko. Den pro bezpečnější internet je Evropskou komisí vyhlašován právě proto, aby na nebezpečí s ním spojená upozornil."

Nebezpečí mohou být různého druhu, od šíření takzvaně škodlivého obsahu až po zneužívání počítačových sítí a technologií pro napomáhání k trestné činnosti, jakou je například šíření dětské pornografie. Pokud jde o škodlivý obsah, citlivost pro jeho hodnocení se velmi liší u různých národů a socio-kulturních skupin. Existuje tak velký prostor pro diskusi, co je skutečně škodlivé pro děti určitého věku, popřípadě o tom, kdo by měl rozhodovat o obecných pravidlech pro poskytování obsahu a o jejich uplatňování. Na tyto otázky by měl v Česku upozornit pedagogy a hlavně rodiče projekt Safer internet.

Zdeněk Záliš,  foto: Autor
"Není to samozřejmě o cenzuře. Je to prostě o tom, aby lidé věděli, co všechno na internetu je a čeho se případně mají vyvarovat."

Řekl Radiu Praha Zdeněk Záliš ze společnosti Software602, která koordinuje projekt Safer Internet v České republice. Především je ale nutné naučit samotné děti, aby respektovaly při práci s internetem určitá základní pravidla.

"Například dítě, které chatuje, si často neumí plně do důsledků domyslet, že když někomu poskytuje svou adresu, své osobní údaje, může to být zneužito. Často se právě stává, že tzv. chatovacích místností využívají různí lidé s ne vždy dobrými úmysly."

Český projekt Safer Internet získal podporu Evropské unie. Jeho součástí je také literární soutěž pro děti od deseti do 16 let, nazvaná Můj internetový ochránce. Soutěž v pondělí vyhlásila ministryně Petra Buzková. Děti by měly vymyslet bytost, která vystupuje jako průvodce a ochránce mladých lidí, když pracují na internetu, čili jakéhosi maskota bezpečnějšího internetu. A o této postavě mají děti napsat povídku.