Jak na kůrovce?

Foto: ČTK
0:00
/
0:00

V šumavské lokalitě Na Ztraceném u Modravy začali lesní dělníci i přes blokádu ekologických aktivistů kácet stromy napadené kůrovcem. Aby mohli s těžbou začít, museli nejdřív zasáhnout policisté. Z území označeného jako prostor těžby totiž vyváděli ekologické aktivisty, kteří se snažili svou přítomností v kácení bránit. Čtyři z nich policisté vyvedli v poutech a předvedli je na stanici.

Foto: ČTK
Správa Národního parku Šumava začala s kácením stromů napadených kůrovcem navzdory protestu asi třiceti ekologických aktivistů, kteří u šumavské Modravy brání stromy před dřevorubci. Dělníci a strážci se pokusili vymezit prostor, kde by se mělo začít s porážením stromů, ale kvůli přítomnosti lidí nemohli v lokalitě začít pracovat. Situaci v místě zvaném Na Ztraceném začala řešit klatovská policie, která ekologické aktivisty vyvedla z prostoru plánované těžby. Ti ale trvají na tom, že správa parku v tomto místě kácet nesmí, protože nemá nutné výjimky. Podle mluvčího parku Pavla Pechouška se však s kácením musí začít co nejdřív. Argumentuje také soudním opatřením:

"Zaměstnanci správy Národního parku Šumava jednají podle předběžného opatření, které vydal Okresní soud v Klatovech. Ten občanskému sdružení Hnutí Duha uložil, aby se zdrželo jakéhokoliv organizovaného pohybu, pobytu a jiné činnosti fyzických osob v lesích na území národního parku. Na Ztraceném je momentálně označeno 3 000 stromů, které jsou napadeny kůrovcem. O zásah nás požádala organizace Městské lesy Kašperské Hory, neboť kůrovec, který je momentálně v lesích Národního parku Šumava, ohrožuje majetek vlastněný Městskými lesy Kašperské Hory."

Foto: ČTK
Někteří aktivisté opustili místo chystaného zásahu proti kůrovci dobrovolně, jiné musela policie vyvést násilím, řekla mluvčí klatovské police Dana Ladmanová:

"Několik občanů se zdržovalo ve vymezeném prostoru, kde byla prováděná těžba. Na výzvu policistů ani pracovníků Národního parku Šumava nereagovali. Následně byl jeden občan zajištěn v prostoru, kdy byly použity pouta, a byl předveden na obvodní oddělení. Muž je podezřelý ze spáchání přestupku. Prostory neustále monitorujeme."

Česká inspekce životního prostředí, která posuzovala podání ekologů z Hnutí Duha, rozhodla, že správa Národního parku Šumava nepotřebuje pro kácení u Modravy výjimku ze zákona a proti kůrovci může zasáhnout. Jak řekla mluvčí Inspekce Ivana Awadová, pokud bude správa šumavského parku postupovat šetrně, není pro kácení ve druhé zóně potřeba žádné další povolení:

Foto: ČTK
"Česká inspekce životního prostředí provedla v minulém týdnu šetření v této oblasti. Posoudili jsme dokumentaci a monitoring celé oblasti s vývojem populace tetřeva hlušce, a na základě zjištěných skutečností Česká inspekce životního prostředí nebude zahajovat řízení o omezení nebo zákazu činnosti v oblasti Ptačího potoka. Upozornili jsme správu Národního parku a CHKO Šumava, aby dodržela základní ochranné podmínky, které jsou dány pro národní parky."

Ředitel správy Národního parku Šumava Jan Stráský je rozhodnutý kvůli obavám z rozšíření kůrovce asi tři tisíce stromů vykácet co nejdřív:

Mojmír Vlašín z řad ekologických aktivistů a Ředitel Národního parku Šumava Jan Stráský  (vpravo),  foto: ČTK
"Bohužel se může stát, strašně to záleží na počasí při počtu stromů, který tam je, že to nezvládneme za těch 14 dní. A odborníci mě ubezpečili, že 14 dní je maximum. Pak kůrovec vyletí, a pak je to zbytečné kácet."

Podle Jaromíra Bláhy z Hnutí Duha je ale možné, že i přes rozhodnutí České inspekce životního prostředí, že výjimka ze zákona není potřeba, budou protesty ekologických aktivistů pokračovat:

"Ta blokáda, to není jenom Hnutí Duha. My se na ní nějakým způsobem podílíme, ale nás je tu z Hnutí Duha velmi málo. Všichni ostatní jsou lidé, kteří přijeli na základě výzvy, která proběhla na facebooku v emailech, a je na jejich rozhodnutí, jestli budou v blokádě pokračovat, nebo ne. Podle toho, co zatím říkají, jsou odhodláni v obraně proti ilegálnímu kácení stromů v oblasti divoké přírody v národním parku pokračovat."

Ekologičtí aktivisté vyzvali ředitele Národního parku Šumava Jana Stráského k rezignaci. Ten za nimi v pondělí večer přijel na setkání na Modravu, společnou řeč ale nenašli. V lokalitě Na Ztraceném je označeno ke kácení na 3000 stromů. "Stromů, které bychom potřebovali odstranit, je na Šumavě označeno 60 tisíc," připomněl ředitel parku Jan Stráský.