Na Šumavě se u kulatého stolu poprvé setkali zastánci a odpůrci kácení při kůrovcové kalamitě

Foto: ČTK

Bez konkrétního závěru skončilo jednání o kácení stromů na Šumavě. Bylo to však první setkání národního parku Šumava, obcí, ekologických aktivistů a vědců, kteří se nedokáží dohodnout na postupu proti šíření kůrovce. Zástupci parku s ekology společnou řeč v zásadních věcech nenašli. Dohodli se alespoň na vzájemné výměně informací. Hovořilo se hlavně o lokalitě Na Ztraceném, kde aktivisté už měsíc blokují kácení smrků napadených kůrovcem a zasahovala tam i policie.

Tomáš Chalupa,  foto: ČTK
Kulatému stolu přecházela demonstrace. Na pět desítek aktivistů se sešlo před budovou ministerstva životního prostředí a žádali odvolání ředitele Národního parku Šumava Jana Stráského. Podle nich je nekompetentní a kácení umožnil protiprávně. Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa s aktivisty asi čtvrt hodiny debatoval.

"Jsem rád, že demonstrace probíhají tímhle způsobem. Je to klidné a rozumné. Říkají svůj názor a to je jejich právo."

Demonstrace před budovou ministerstva životního prostředí,  foto: ČTK
Chalupa byl na demonstraci připraven. Na aktivisty čekal před ministerstvem se stoly plnými kávy a koblih. Většina aktivistů však jeho pozvání odmítla s tím, ať je neuráží, že se chtějí bavit o problému. Jaromír Bláha z Hnutí Duha uvedl, že aktivisté od kulatého stolu příliš neočekávají.

"Jan Stráský až dosud dialog odmítal, ke stolu usedl až na příkaz ministra Chalupy. Představovat si, že teď přijde s nějakým konstruktivním řešením, že řekne: já budu respektovat ochranu přírody v nejcennější části parku, je asi iluzorní."

Podle aktivistů ředitel porušil zákon, když povolil kácení v této lokalitě. Stráský řekl, že aktivistům neupírá právo žádat jeho odvolání. V České televizi se ale podivil, že demonstraci svolali jen pár hodin před společným jednáním na Modravě. Je přesvědčený o správnosti svého jednání. Na schůzku šel s tím, že by se na kontrole kácení mohli podílet i ekologičtí aktivisté.

Jan Stráský,  foto: ČTK
"Vítáme od každého, a je nám jedno jaké to je hnutí, jakoukoliv stížnost, že kácíme strom, který je zdravý, že kácíme strom, který měl být ponechán, protože už je poškozen houbami a tak dále, že to není efektní."

Stráského náměstek Jiří Mánek pak dodal:

"Pan ředitel Stráský by dokonce založil jakousi horkou telefonní linku, kde bude vítat jakékoliv podněty, které ať už Hnutí Duha nebo jiné instituce budou správě národního parku předkládat. Bude to daleko vstřícnější, daleko konstruktivnější a lepší způsob jednání, když si to řekneme po telefonu, případně na místě v terénu."

I když se první oficiální setkání příznivců a odpůrců zásahu proti kůrovci nedobralo konkrétních závěrů, pokládá jeden z účastníků debaty a odpůrce kácení Pavel Kindlmann z Univerzity Karlovy za přínosné, že aktivisté mohli ukázat svůj úhel pohledu.

"Pozitivní věc byla, že měli příležitost před panem ředitelem a správou národního parku přednést své pádné argumenty, protože dotyčná oblast Ptačího potoka by měla být bezzásahová."

Foto: Hnutí Duha
Hlídky aktivistů v lokalitě zůstanou. Pokud zjistí kácení stromů, obnoví blokádu, což se podle jejich zástupce Vratislava Vozníka týká i dalších území.

"Pokud se začne kácet, tak se blokáda obnoví v plné šířce. Budeme sledovat i další lokality, ať už je to Křemelná, Smrčina nebo Jezerní hřbet."

Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa zdůraznil, že konečným řešením situace na Šumavě musí být nový zákon, který dá jasná pravidla hospodaření.

Foto: ČTK
"Já vím, že to ti lidé moc nechtějí slyšet, protože jim to přijde vzdálené, ale my opravdu potřebujeme jasný jízdní řád a to nám může přinést teprve zákon. To všechno ostatní jsou stále debaty dokolečka, jestli měl pravdu ten či onen, jestli platí výklad toho či onoho a od toho tady nepochybně budou soudy, které budou nakonec rozhodovat."

Během víkendu správci parku i aktivisté sledovali lokalitu a vývoj kůrovcové kalamity. Pokud se potvrdí, že i Na Ztraceném larvy brouka zahubili paraziti, viry a plísně jako v některých jiných místech parku, a nehrozí tedy jeho vylétnutí, skončí správa i s loupáním kůry napadených stromů. Dřevorubci zde za tři týdny pokáceli 4200 stromů napadených kůrovcem a dalších 1300 stojících smrků odkornili. Aktivisté tvrdí, že Na Ztraceném je úmrtnost kůrovce přes 80 procent, správci parku mají informaci o 15 procentech. Aktuální stav prověří odborníci.