Jak se vám dýchá, Pražané?

Praha se stává nejvíce automobilizovaným městem Evropy. Je zde registrováno téměř 800 tisíc automobilů a každý den jich městem projíždí okolo 700 tisíc. To znamená, že se tento počet od roku 1989 téměř zdvojnásobil. V Praze je nejhorší ovzduší v celé republice, ze 70-ti procent to způsobuje právě automobilová doprava. Občanská iniciativa AutoMat připravila na konec září akci: Den bez aut.

K Evropskému dni bez aut, který už pátým rokem vyhlašuje Evropská komise, se připojilo 300 evropských měst, mimo jiné například Vídeň, Lublaň, Madrid, Kodaň, Budapešť. Z České republiky se připojilo 18 měst a to podpisem pod takzvanou Chartu Evropského týdne mobility. Praha, kde je situace nejhorší, podpis odmítla. Proč? Ptám se mluvčího Jana Bouchala z organizace AutoMat, která akci Den bez aut v Praze organizuje.

"Já tomu pořádně nerozumím. Letošní rok by mohla Praha, už s tím co deklarovala, že bude dělat, Chartu bez dalších opatření podepsat. Přesto deklarovala, že tak neučiní."

Jaká je podstata toho podpisu?

"V tom je pravděpodobně zakopaný pes. Podpis je symbolické připojení k tématům, které Den bez aut a Evropský týden mobility zastupuje. Tyto témata nejsou ještě pro vedení města stále tak prioritní, důležitá, aby je to vedlo tu Chartu podepsat."

Přesto záštitu nad Dnem bez aut převzal ministr dopravy Milan Šimonovský a finančně jej podpořil právě Magistrát hlavního města Prahy. Během Evropského týdne mobility, který začíná od 16. září, se budou v Praze konat různé akce například "cykolojízda Prahou" nebo "komponované večery", což budou besedy na téma ovzduší v Praze. 22. září je vyhlášen samotný Den bez aut, během kterého na Pražany čekají pouliční divadla, hudba a kejklíři, čajovna pod širým nebem a další atrakce. Den bez aut provází petice a výzva "Nechte auto doma", kterou podepsaly více než čtyři desítky umělců, myslitelů, ministrů, poslanců a senátorů. Mezi nimi je i filosof Erazim Kohák, kterého jsem se zeptal, proč nemá rád auta?

"Je to destrukční fenomén, ale vlastním destrukčním fenoménem není auto, ale to, jak lidé užívají auta. Auto se stává náhražkou. Stává se důkazem mužnosti. Hmotné prostředky jsou velice dobré pro řešení hmotných problémů, třeba problém, jak někoho dostat do nemocnice, tak to funguje. Ale kdykoliv se lidstvo pokouší užít hmotných prostředků k naplnění věcí nehmotných, například touhy po štěstí, štěstí je nekonečné, potom se i nárok stává nekonečným, potřebujeme nekonečně silné auto, potřebujeme ho nekonečně často užívat, pak se auto stává skutečně destruktivním prvkem."

Říká filosof Erazim Kohák, který podpořil letošní Den bez aut.