Jak vidí studenti Česko? Na syrečky, cukr nebo čočky se dá dívat i přes půllitr

Monika Koblerová, foto: Martina Schneibergová

Jak se dívá mladá generace na současnou image České republiky? Na to se snaží odpovědět projekt CzechImage. Iniciátorem jsou Česká centra v rámci široké řady akcí pořádaných při příležitosti stého výročí založení naší republiky.

"Zadání bylo Česká republika očima hrdého občana České republiky. To znamená, jak co nejlépe představit v cizině Českou republiku. Studenti prostřednictvím plakátů ukázali, jaké hodnoty a tradice považují za podstatné, co jim připadá na České republice zvláštní. Většinou jsme se snažili o pozitivní pohled na věc, aby se všechno neironizovalo, ale najít to krásné, čím se Česko může představit," uvedla Kristina Fišerová, vedoucí ateliéru designu na Fakultě umění a designu Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni.

Na Česko se jde podívat i přes půllitr piva

Studenti se na Česko podívali prostřednictvím plakátů, kterých je na výstavě 38. Když například Jiří Petričák přemýšlel nad tím, jak prezentovat Česko v zahraničí, vytvořil jakousi kampaň.

"Vytvořil jsem systém, který bude prezentovat Českou republiku v ostatních státech. Jako ústřední symbol mého konceptu byl půllitr, protože jsme známí velkou konzumací piva. Ale přišlo mi smutné, že jsme spojováni jenom s tím alkoholem, přitom v Česku je na obdivování řada věcí. Proto jsem ten symbol půllitru transformoval do jiných způsobů použití. Na mém plakátu například půllitrem překrývám olomoucké syrečky, půllitr slouží i jako nádoba na kostkový cukr, který byl v Čechách vyroben, nebo ho používám jako nádobu na kontaktní čočky, a tak dále. Měl jsem také v plánu vytvořit aplikaci, která by turistům umožňovala vyfotit si důležité momenty v ČR skrz sklo půllitru, a tím si zachovat jedinečnost České republiky. Ještě to nebylo realizováno, a doufám, že se k tomu brzy dostanu."

Kristina Fišerová,  foto: Západočeská univerzita v Plzni
Projekt by měl odpovědět i na otázky: jak vidíme sami sebe, jak nás vidí a hodnotí v zahraničí? Na co jsme hrdí, co nás charakterizuje a čím jsme jedineční?

"Tento projekt budeme prezentovat v zahraničí. To samé budou naši ředitelé Českých center poptávat u zahraničních studentů, abychom potom měli dvojí pohled. Jak vidíme sami sebe, to znamená studenti z České republiky, a jak nás vidí zahraniční studenti. Moc se na to těším," uvedla Monika Koblerová, pověřená řízením Českých center. A výstava studentských plakátů nebude jedinou akcí.

"Máme v plánu realizovat hloubkové rozhovory, kulaté stoly jak v České republice, tak v zahraničí, a to bude v rámci celého roku."

Odměnou bude zahraniční stáž

Monika Koblerová,  foto: Martina Schneibergová
Na úspěšné studenty - české i zahraniční čeká i odměna, dodala Monika Koblerová:

"Vítězné práce se představí v zahraničí, a studenti dostanou stáž v zahraničí. To samé plánujeme opačným směrem, zahraniční studenti dostanou stáž v Česku. To znamená, že vítězný projekt půjde sem do České republiky, a pak chceme udělat velkou srovnávací výstavu. Uvidíme zahraniční práce versus práce českých studentů. To zadání je stejné, chceme, aby navrhovali plakáty, aby to bylo vizuálně srovnatelné."

Na výstavě jsou i autorské pasy. Dozvíte se tak, jak by si studenti představovali, že by mohl vypadat pas České republiky. Výstava potrvá do 15. března.