Jana Nepomuckého představuje výstava v Muzeu Karlova mostu

Foto: ČTK

Svatý na mostě, takto stručně se jmenuje výstava v Muzeu Karlova mostu. Uvádět v názvu výstavy jméno světce není potřeba, je okamžitě jasné, že se jedná o českého patrona Jana Nepomuckého, který stojí na mnoha mostech po celém světě a pokud ne za každou, tak alespoň za každou druhou českou vesnicí.

Jan Royt, foto: autorka
Výstava věnovaná Janu Nepomuckému a jeho kultu byla slavnostně otevřena 15. května u příležitosti výročí svatořečení tohoto nejznámějšího českého světce. Na vernisáži výstavy promluvili také dva její autoři historik Vít Vlnas a Jan Royt z Katolické teologické fakulty UK, který přiblížil šíření kultu Jana Nepomuckého.

"Kult svatého Jana Nepomuckého se skutečně rozvíjí už velmi záhy, existoval prý kalich ve svatovítském pokladu z konce 15. století, který byl věnován úctě ke svatému Janu. Jeho kult se rozvíjí ale především na konci 16. století. Zde na výstavě máme pozoruhodnou knihu od Pontana z Breitenberka, kde je Jan vyobrazen snad poprvé. Dále se jeho kult rozvíjí především právě v Praze v kontaktu se Svatovítskou kapitulou a místem, kde byl svatý Jan pohřben. Mezi české zemské patrony je zařazován již velmi záhy, také od počátku 17. století."

Jan Nepomucký byl blahořečen, v roce 1729 papežem Benediktem XIII. kanonizován a jeho kult se šířil dále do světa. Jan se stal námětem mnoha uměleckých děl - soch, obrazů i rytin. Kurátor výstavy Miroslav Kindl upozornil na exponáty, které si může návštěvník v muzeu prohlédnout:

Foto: autorka
"Je tady velice vzácný ikonografický motiv vyobrazení svatého Jana Nepomuckého, tady ho totiž můžete vidět na trakaři, jak se objevuje velice zřídka. Tady ten svatý Jan Nepomucký byl na kazatelně kostela ve Svatoboru a byl tažen symboly evangelistů. Je to skutečně velice ojedinělý ikonografický motiv."

Vystavovány jsou také vzácné obrazy některé z nich poprvé, například dílo Františka Karla Palka ze 60. let 18. století. Jedna z místností je věnována Janu Nepomuckému a Karlovu mostu, další je pak místním "trezorem":

"Tam můžete vidět svatojánské exponáty ze svatovítského pokladu, velice cenné doklady svatojánské ústy přímo v okruhu císařské rodiny, můžete si všimnout kartuší, které darovala na hrob svatého Jana Nepomuckého právě císařská rodina. Jsou tam samozřejmě i monstrance, kalichy a další zajímavé věci."

V expozici nechybí také projevy kultu Jana Nepomuckého v lidovém prostředí.

Na přípravě výstavy se kromě Muzea Karlova mostu podílel i řád Křižovníků s červenou hvězdou, jeho velmistr Jiří Kopejsko při vernisáži uvedl, že Jan Nepomucký je nejslavnější Čech a zařadil jej po bok svatého Václava a Svaté Anežky České.