Jaromír Dušek neprodá svou kůži lacino

Jaromír Dušek, foto: ČTK

Více než 12 let byl skoro nejmocnějším mužem na české železnici. Když nastupoval do funkce šéfa Odborového sdružení železničářů, měl za sebou Jaromír Dušek téměř 200 tisíc odborářů. Dnes, po částečné transformaci Českých drah, je to méně, přesto patří železniční odbory stále k nejmocnějším v zemi. Duškova pozice se zdála neotřesitelnou. O to víc překvapil všechny jeho náhlý pád. Podrobnosti má Zdeněk Vališ.

Jaromír Dušek, foto: ČTK
Vedení Odborového sdružení železničářů odvolalo svého dlouholetého předsedu minulou středu. Už týden před tím mu ale pozastavilo výkon funkce. Stalo se tak v době, kdy byl Jaromír Dušek na zahraniční dovolené. A ten hned v počínání kolegů shledal paralelu s tzv. sarajevským atentátem na někdejšího premiéra Václava Klause.

"Teď už víc chápu Klause, co si prožil, když poté, co se odlepilo letadlo od země, mu jeho věrní udělali to, co udělali mě."

Dojem puče může vyvolávat fakt, že o Duškovi rozhodlo mimořádně svolané představenstvo odborů a část jeho představitelů o tom údajně vůbec nevěděla. Duška navíc jeho kolegové odstřihli i od spojení se světem, když mu nechali zablokovat služební mobilní telefon. Vedení odborů původně nechtělo o důvodech odvolání předsedy vůbec mluvit. Prý jde o interní věc. Později vedení oznámilo, že důvodem odvolání byla ztráta důvěry. Dušek prý bez vědomí ostatních členů vedení rozhodoval o výrazně vyšších částkách na výdaje, než mu příslušelo. Podle časopisu Týden odstavili kolegové z vedení Duška od všech pravomocí poté, co jim v závěru předminulého týdne k jejich překvapení volal z Řecka, že by potřeboval deset tisíc eur na obchodní aktivity. Vůbec prý nevěděli, že je v Řecku. Zjistili prý také, že má s sebou dalších pět tisíc eur z odborářské kasy. Argumenty odpůrců Dušek nebere.

"Když si představím, že se svolává mimořádné zasedání představenstva proto, aby akutně řešilo problém, který je údajně starý několik let, tak si o tom asi každý udělá obrázek sám."

Zdeněk Jílek ukazuje výpis z fakturační knihy s částkou 7,7 milionu korun, kterou údajně nechal Jaromír Dušek vyplatit najaté mediální agentuře, foto: ČTK
A jaké konkrétní hříchy má mít Dušek na triku? Vedení železničních odborů tvrdí, že souhlasilo s opravou rekreačního zařízení v Jizerských horách za 65 milionů korun. Dušek prý ale zaplatil téměř dvakrát tolik. A jak říká místopředseda Odborového sdružení železničářů Petr Bazger, podobně se prý postupovalo i v případě dalšího hotelu v Krkonoších.

"Je potřeba říci, že se nedomníváme, že by se pan předseda nějakým způsobem obohatil. Ty částky nad odsouhlasenou míru ale byly tolik nadstandardní, že určitě měly projít orgánem a určitě jsme se měli dozvědět, na co to je."

Dušek veškerá obvinění odmítá.

"Mohu říci tolik, že v letošním roce byla dána nejvyšším orgánům k dispozici kompletní majetková zpráva, jak prostředků v nemovitostech, tak u různých správců portfolií, na účtech apod. a tato zpráva byla beze zbytku odsouhlasena. Nemovitosti samozřejmě byly postaveny. Bohužel se obávám, že někteří lidé, ti z mých nejbližších spolupracovníků, mají ekonomické vzdělání asi na úrovní základní školy, takže se nedivím, že zmanipulovali část osazenstva ústředí."

Vedení odborů se nelíbilo ani to, že Dušek údajně bez vědomí vedení najal před šesti lety mediální agenturu, které odbory vyplatily téměř osm milionů korun. Takové obvinění Duška rozčiluje.

"Ty služby využívali i kolegové v mé nepřítomnosti. Považuji za svinstvo, když někdo něco takového řekne na veřejnosti, a ještě se nestydí říci, že o tom nevěděl."

Jaromír Dušek říká, že v minulosti přišel například na řadu nesrovnalostí u podřízených zaměstnanců. Členové vedení jim prý v rozporu se zákonem třeba podepisovali cestovní výlohy. Řada lidí se tak nezákonně obohatila. Dušek tvrdí, že chtěl prát špinavé prádlo uvnitř sdružení a šlapal proto některým nejbližším spolupracovníkům nepříjemně na paty. Ti se mu prý nyní pomstili.

"Je to obyčejné spiknutí lidí, kteří se cítí ohroženi ve svých pozicích, protože se sami dopouštěli protizákonných aktů. A když jsem tyto nepravosti chtěl řešit uvnitř svazu, tak se ti, kteří nepostupovali v souladu se zákonem a s našimi vnitřními předpisy, semkli."

Zleva: Zdeněk Jílek, Petr Bazger, Jaroslav Pejša a Jiří Kratochvíl, foto: ČTK
V čele Odborového sdružení železničářů stál Jaromír Dušek od května 1995. A hned na začátku se stal jedním z nejvýraznějších odborových předáků. Získal si pověst tvrdého a razantního vyjednavače s vedením Českých drah i s ministerstvem dopravy. Obávali se ho všichni premiéři. Naposledy Mirek Topolánek, když musel Duškovi slíbit, že reforma veřejných financí ponechá železničářům režijní jízdenky. Nejvíce se snažil železničním odborům vzdorovat premiér Václav Klaus. Nakonec musel kapitulovat. Dušek zarazil v roce 1995 transformaci Českých drah, tedy oddělení kolejí od vlaků. Souhlasil s tím až za sociálnědemokratických vlád. Z pohledu široké veřejnosti utrpěl Klaus ještě drtivější porážku v únoru 1997, kdy železničáři svou pětidenní stávkou téměř paralyzovali život v zemi. Dušek triumfoval. Prosadil jak zvýšení platů, tak výměnu ministra dopravy. Před časem v rozhovoru pro Hospodářské noviny řekl, že Klaus tehdy před nimi skoro klečel. Svou razanci projevoval Dušek i jako místopředseda Asociace samostatných odborů, která je druhou největší odborovou centrálou v zemi. Zatímco největší centrála Českomoravská konfederace odborových svazů dává přednost spíše vyjednávání s vládou a jen zřídka se uchyluje k nějaké demonstraci, Asociace samostatných odborů Duškovým hlasem prosazuje vůči vládě mnohem tvrdší postup a často vyzývá přímo ke generální stávce. Je zřejmé, že ani teď nedá Dušek svou kůži lacino.

"Přinejmenším oslovím členskou základnu, abych jí otevřel oči, kdo s ní momentálně manipuluje a jakým směrem. Samozřejmě připravím včas dostatečně fundované žaloby nejen kvůli ochraně mé osobnosti, ale přirozeně i kvůli oněm majetkovým přečinům mých kolegů."

Nabízí se samozřejmě také spekulace o tom, že za odvoláním charismatického předsedy může být i boj o to, kdo bude ovládat velký odborářský majetek. Železniční odbory jsou hodně bohaté. Ostatně loni prý investovaly asi čtvrt miliardy korun. Na příspěvcích od členům přitom vyberou ročně nějakých 35 milionů korun. Jaromír Dušek zůstává členem dozorčí rady Českých drah. Ještě do konce roku chce iniciovat mimořádný sjezd Odborového sdružení železničářů. Nevyloučil ani svůj vstup do vrcholné politiky.