Jiří Pehe o svých Vánocích

r_2100x1400_radio_praha.png
0:00
/
0:00

Dnešní hostem rubriky Česko v komentáři je politolog Jiří Pehe. Posluchači Radia Praha Vás znají především jako předního glosátora politicko-společenského dění v Česku. Dnes bych chtěl zaměřit nás rozhovor na Vaše osobní zážitky a pocity spojené s obdobím Vánoc.

Jsou i pro Vás Vánoce těmi nejkrásnějšími svátky v roce?

"Samozřejmě, jako pro naprostou většinu všech lidí, kteří vyrostli ve vánoční tradici, jsou to svátky, které všichni považujeme za takové období zastavení, přemýšlení, určitého klidu a návratu k sobě samým. V toto smyslu jistě nejsem nijak jiný nebo odlišný od naprosté většiny lidí, kteří v této tradici vyrostli."

Vy jste žil nějaký čas v americkém exilu. Jaké tam pro Vás byly Vánoce? Bylo to stejné, jako doma?

"Americké Vánoce nebyly odlišné hodně, ale jen částečně. Především se lišily tím, že Američané neslaví Vánoce ve stejné časové posloupnosti jako my. Oni nemají štědrovečerní večeři 24. prosince. V ten den většina Američanů skromně povečeří a pak ti, kteří jsou nábožensky založeni, jdou například na půlnoční mši. Vánoce se slaví teprve 25. prosince. Američané si dávají dárky až v tento den a pak teprve následuje taková ta velká vánoční večeře, která se liší od české tím, že oni nejedí k této večeři kapry nebo jiné ryby, ale krocana, tradičně amerického krocana."

A jak jste slavil Vánoce Vy - česky nebo americky?

"My jsme slavili Vánoce samozřejmě česky, protože Vánoce, to je takový svátek, který vlastně s vámi jde celý život a stáváte se součástí té tradice, toho, co Vánoce znamenají v době dětství. Je to vlastně do určité míry také svátek dětství, protože tehdy to na nás mělo největší vliv, tehdy jsme prostě byli ohromeni tím, co jsme během Vánoc zažívali. A to si myslím, že v člověku tak hluboko zakoření, že to s ním zůstává po zbytek života. Ať už tedy jdete kamkoliv, tak to je jeden z těch zvyků, které si nesete s sebou. Vánoce jsme tedy samozřejmě slavili po česku."

Zajímali se Vaši známi či sousedé v exilu o typicky české vánoční zvyky?

"Zajímali se o to, jakým způsobem slavíme Vánoce, co k Vánocům jíme například. Když jsme jim říkali, že jíme k Vánocům kapra, tak se velmi divili. Američané považují kapra za takovou podřadnou rybu a divili se, že někdo má vůbec chuť něco takového jíst, a ještě ke všemu v tak slavnostní den. Američané jsou ale velmi tolerantní a respektují nejrůznější zvyky. Často jsme si v té době o tom, jakým způsobem se slaví tyto svátky, povídali. Každopádně v Americe celé to období Vánoc je chápáno jako několik souběžných svátků, protože to je multikulturní, multietnická společnost a v té době se slaví například také židovský svátek Chanuka, a tak to má různé dimenze. Navíc v Americe existuje velké množství nejrůznějších církví a každá z nich trošku slaví Vánoce jinak. I v tomto kontextu chtěli samozřejmě vědět, jak se slaví Vánoce v Česku."

Jak u Vás probíhají Vánoce po návratu z exilu? Převzali jste něco z vánočních zvyků ve Spojených státech?

"Musím se přiznat, že já příliš mnoho ne, protože, jak už jsem řekl, člověk si nese tu vánoční tradici s sebou od dětství a nerad na tom něco mění, jelikož zůstává skrze tu vánoční tradici tak nějak spojen se svými rodiči, se svými předky. To hlavní důvod, proč ne. Mně osobně na té americké tradici vánoční nejvíce, abych se přiznal, konvenuje, oslovuje mně ten krocan, protože já nemám příliš rád toho českého kapra. Možná, že to přece jen je ten americký vliv na Vánoce - pokud to jde, tak si raději řeknu o krocana než že bych nezbytně musel toho českého kapra."

Život Vás už zavál do různých zemí světa. Máte nějaký sen, kde a jak strávit vánoční svátky?

"Já mám takový sen strávit jednou vánoční svátky někde na severu, v nějaké zemi, kde je hodně sněhu, trochu stranou civilizace, třeba v nějakém srubu nebo sněhem zavátém hotýlku, protože ty vánoční svátky, a to opět souvisí s dětstvím, se u nás pojí s představou spousty sněhu. Je to taková ta ladovská představa Vánoc, s níž jsme všichni vyrostli. A proto, že, jak víme, se mění v posledních letech globální klimatické podmínky, tak ta možnost slavit Vánoce skutečně se sněhem a s takovou tou atmosférou, jak jsme si ji všichni vysnili, se zmenšuje. To by byla taková moje představa. Rozhodně mě nikdy příliš nelákala ta opačná představa, kterou někteří lidé realizují, tedy odjet třeba na nějakou pláž v Thajsku nebo někde v teplém prostředí. Asi dvakrát jsem si to v Americe zkusil na Floridě, a není to přesně to, jak si člověk z našeho prostředí Vánoce představuje."

Vánoční sny a touhy se údajně vyplní, a tak doufejme, že ani politolog Jiří Pehe nepřijde zkrátka.