K Věci Makropulos inspiroval Karla Čapka příběh ze zámku Chyše

Zámek Chyše na Karlovarsku otevřel v letošní sezóně pro návštěvníky další zámecké pokoje i pracovnu Karla Čapka. Ten tu v r. 1917 působil jako domácí učitel v rodině hrabat Lažanských. A přestože byl jeho zdejší pobyt krátký, promítl se významně do jeho literárního díla. Samotný zámek byl v r. 1945 na základě Benešových dekretů zkonfiskován, dnes ale opět patří Lažanským. Marcela a Vladimír Lažanští zchátralou budovu s rozsáhlým parkem v 90. letech koupili a pustili se do náročné rekonstrukce. Milena Štráfeldová se Vladimíra Lažanského zeptala, co všechno současná zámecká expozice návštěvníkům nabízí:

Zámek Chyše
"Zámek Chyše je v podstatě už od r. 1999 ukazovacím zámkem. Zámecká expozice se postupně rozšiřovala. V letošním roce se nám podařilo zařídit i první patro, na které jsme docela dlouho čekali. Vedle zámku ještě stála zchátralá budova bývalého panského pivovárku, a té jsme se také ujali. Ten pivovar se nejenom opravil, ale i obnovil. Velice vhodně tak doplnil zámek, který v loňském roce přivítal už 22 tisíc platících návštěvníků."

A co tedy návštěvníci mohou ve Vaší expozici vidět?

"Zámek už má v podstatě tři prohlídkové okruhy. Ten základní, největší, je instalace zámeckých interiérů. V prvním patře jsme instalovali dalších devět místností a v podstatě ukazujeme byt majitele panství. Tam se vždy na zámku bydlelo. A kromě toho máme dva menší prohlídkové okruhy. Prvním je stálá expozice věnovaná pobytu Karla Čapka v r. 1917 a tím druhým je zámecké sklepení a bývalé vězení původního hradu. A čtvrtým je prohlídka našeho minipivovaru, spojená s ochutnávkou piva."

Vraťme se ještě ke Karlu Čapkovi. Už jste řekl, v kterém období tam žil, v jaké funkci tam ale působil?

Busta Karla Čapka v zámeckém parku
"Je to zajímavé. Dlouho se příliš nevědělo, že prvním profesionálním zaměstnáním Karla Čapka, tehdy sedmadvacetiletého, bylo angažmá domácího učitele u hraběte Lažanského. Karel Čapek učil jeho třináctiletého syna. Bylo to od 1. března do konce září 1917."

On toho ale i literárně využil, že?

"Samozřejmě, velice významně, byť ta epizoda na zámku trvala pět měsíců. Karel Čapek tady nebyl příliš spokojen. My to víme. Vadily mu dvě věci: určitá zlobivost toho třináctiletého svěřence, ale zejména zámecký ceremoniál, se kterým se tu nedokázal tehdy ztotožnit. Ale například výbuch bolevecké muničky, který se stal 25. května roku 1917, po šesti letech ožívá v Čapkově románu Krakatit. Stará zámecká pověst, kterou tady Karel Čapek vyslechl, mu po pár letech posloužila k napsání divadelní hry Věc Makropulos a povídka Na zámku z Trapných povídek je také příběh tady z Chyší."

Co tedy konkrétně v souvislosti s Karlem Čapkem a jeho pobytem v Chyších mohou návštěvníci vidět?

"Ta expozice má dvě části. Je to rok 1917, Karel Čapek na zámku a vše, co je s tím spojeno. Druhá část expozice je vzpomínka na 30. léta, kdy Karel Čapek zajíždí do kraje. Ne přímo do Chyší, ale jezdí se pravidelně léčit do nedalekých Karlových Varů. A jezdí na statek Brložec za svou sestrou Helenou Palivcovou, která se ve zdejším krásném kraji už od roku 1933 usadila. Takže tuto etapu připomínáme také. A dokonce tam máme stůl a jedno z křesel, na kterém Karel Čapek koncem léta r. 1934 dopisuje román Obyčejný život."

Foto:www.chyse.com