Kalendárium

Přenesení ostatků biskupa Vojtěcha a vyobrazením Břetislava I. (uprostřed)
0:00
/
0:00

V kalendáriu tentokrát promluví výtvarník Cyril Bouda, zazní hudba skladatele Bohuslava Martinů a řeč bude také o svatém Vojtěchovi a zimním králi Fridrichu Falckém.

Přenesení ostatků biskupa Vojtěcha a vyobrazením Břetislava I. (uprostřed)
V srpnu roku 1039 se z polského tažení slavně vrátil český kníže Břetislav. Kromě bohaté kořisti s sebou z dobytého Hnězdna přivezl také ostatky svatých pěti bratří, svatého Radima a především jeho bratra svatého Vojtěcha.


Cyril Bouda se snad ani nemohl stát ničím jiným než malířem. Oba rodiče byli výtvarníci, maminka pocházela z rodu Suchardů a jeho kmotrem byl slavný Mikoláš Aleš. Cyril Bouda je znám především jako ilustrátor. Knih, které svými obrázky doprovodil, byly stovky. Jak sám říkal, měl štěstí na dobré autory.

"Já měl dost štěstí, že jsem dělal vždycky knihy dobrých autorů a několikrát se mi stalo, že se mě v nakladatelství ptali, co bych chtěl ilustrovat, tak to je potom ideální práce. Nejraději dělám s živými autory, poněvadž se s nimi mohu vždycky také domluvit, co by tam chtěli a nechtěli mít. Spisovatel Branald dokonce napsal do jedné knihy kapitolu, aby se mi dobře dělala, bylo to v knize Vandrovali vandrovníci."

vyprávěl Cyril Bouda v roce 1979 rozhlasovým redaktorům. Svěřil ji také, proč by některé své obrázky nikdy neprodal.

"Tyhle obrázky vůbec nejsou na prodej. Poněvadž já je mám tady před sebou a kdykoli se na ně podívám, tak si vzpomenu, jak jsem tam seděl v takový krásný kavárničce a popíjel jsem k tomu oranžádu a víno a maloval jsem ten Colleoniho pomník. Nebo támhleto je ve Florencii...bylo to asi dvě hodiny před odjezdem z Florencie a moc jsem pospíchal, aby to bylo hotovo. Támhle ta bárka se jmenuje Opuštěná bárka, to bylo v Bulharsku, ještě než byly Zlaté písky zamořené hotely a lidmi, tam bylo úplně prázdno, nikdo tam nebyl než já, já jsem se tam koupala ta bárka byla vedle. Tohle je údolí Tiché Šárky v Praze a tohle je mědirytina Prahy."

Čili všechno práce, které byste z ruky nedal?

"Ano, to jsou vzpomínky a vzpomínky já neprodávám."

Malíř, grafik a ilustrátor Cyril Bouda zemřel před 25 lety v Praze.


Fridrich Falcký
V srpnu roku 1619 byl na generálním sněmu zemí Koruny české sesazen z trůnu Habsburk Ferdinand II., krátce nato byl novým králem zvolen třiadvacetiletý Fridrich Falcký, zeť anglického krále Jakuba I. Že to nebyla dobrá volba, o tom se měli obyvatelé českých zemí přesvědčit už brzy, ostatně Fridrich se do dějin neslavně zapsal jako „zimní král", jehož panování rázně, stejně jako stavovské povstání, které ho vyneslo na trůn, ukončila bitva na Bílé hoře.


A na závěr ještě připomeňme, že 28. srpna 1959 zemřel hudební skladatel Bohuslav Martinů.