Kalendárium

Пражские куранты «Orloj»
0:00
/
0:00

Ani tentokrát nebudou v kalendáriu chybět události října roku 1918. Připomeneme také zakladatele české numismatiky nebo smlouvu o dočasném pobytu sovětských vojsk.

Karel I.
Před devadesáti lety vydal císař Karel I. manifest "Mým věrným národům rakouským". Předkládal v něm svou představu země jako federalizovaného státu. Nové plánované uspořádání mělo: "zabezpečiti každému jednotlivému státu národnímu jeho samostatnost; úprava tato bude však také účinně chrániti zájmy společné a uplatňovati je všude tam, kde společenství je životní potřebou jednotlivých státních útvarů." Rozpadající se monarchii se mu ale už zachránit nepodařilo. Krátce po císařově manifestu byla Československou národní radou s T.G.Masarykem v čele vydána Washingtonská deklarace, která další setrvání v monarchii odmítala a prosazovala samostatný stát Čechů a Slováků.


Foto: Classical Numismatic Group,  CC BY-SA 3.0 Unported
O mince se lidé odnepaměti zajímají nejen jako o platidla, ale vyzdvihují také jejich uměleckou stránku nebo historické souvislosti. Pro českou numismatiku, vědu, která se mincemi zaobírá, je významné jméno Mikuláš Adaukt Voigt. Proč? To vysvětlil Luboš Polanský z Numismatického oddělení Národního muzea.

"Mikuláš Adaukt Voigt byl národní buditel z 18. století, který se mimo numismatiku věnoval i různým dalším oblastem historie. By to osvícenský historik, numismatik a byl zároveň knězem a členem řádu piaristů. Jeho význam pro numismatiku se dá shrnout do jedné takové hlášky: je to zakladatel české vědecké numismatiky. On po několika letech zájmu o mince a předměty podobného ražení uspořádal velké čtyřsvazkové dílo, které bylo napsáno německy - v češtině jeho název zní "Popis dosud známých českých mincí v chronologickém pořádku", kde sestavil opravdu všechny dosud známé české mince a nezabýval se čistě jen těmito mincemi, ale i jejich zařazením a dalšími měnovými finančními otázkami. Takže zájem od toho čistě popisného rozšířil na jakýsi vědecký základ. Dílo je samozřejmě poplatné své době, ale na svou dobu je velice obsáhlé a jeho význam byl ohromný. Nejen v té době ale i v budoucnu, protože po několik generací se z toho díla vycházelo."

Mikuláš Adaukt Voigt zemřel 18.října 1787 v jihomoravském Mikulově.


Ferdinand I. Dobrotivý
V říjnu roku 1848 dorazil do Olomouce z revolucí otřásané Vídně císař Ferdinand Dobrotivý se svým dvorem. O necelé dva měsíce později zde nemocný panovník abdikoval a vládu předal svému synovci Františku Josefu I. Poslední korunovaný český král dožil pak na Pražském hradě a těšil se prý značné oblibě Pražanů.


Před 40 lety byla Národním shromážděním schválena smlouva o dočasném pobytu sovětských vojsk a krátce potom ji podepsali zástupci Československa a Sovětského svazu. Zatímco ostatní armády Varšavské smlouvy, které vpadly při srpnové invazi do Československa, jej poměrně brzy opustily, Sověti v republice "dočasně" zůstali dalších 23 let.