Kalendárium

Les inondations en 2002, photo: www.zoopraha.cz
0:00
/
0:00

Kalendárium dnes připomene výročí povodní, které před pěti lety zasáhly Českou republiku - dozvíte se, jak se povodně dotkly pražské zoologické zahrady. Řeč bude i o posledním rakouském císaři Karlu I. nebo o výtvarníkovi a publicistovi Adolfu Hoffmeisterovi. Kalendárium připravila Martina Lustigová.

Před pěti lety zasáhly Českou republiku povodně. Voda zaplavila mnoho měst, ulic, domů či památek. Jedním ze symbolů zaplavení hlavního města se stala pražská zoologická zahrada. Povodně byly největší tragédií, které pražskou zoo postihly. Na osudy mnohých zvířat si lidé pamatují i po letech - kdo by si například nevzpomněl na honbu za lachtanem Gastonem, který ze zoo uplaval až do Německa.

O povodních vypravuje ředitel zoologické zahrady Petr Fejk: "Úspěšně jsme evakuovali 1029 zvířat. Byla to určitě největší evakuační akce v dějinách světových zoologických zahrad. Náročný nebyl ani tak ten počet, jako spíš druhová skladba, protože najednou jsme museli evakuovat stovky ptáků, vedle třeba lidoopů, lvů, tygrů, levhartů, hrochů, nosorožců, slonů. Drtivá většina zvířat šla do horní části zahrady, do jiných expozic nebo chovatelských zázemí. Některá zvířata šla do opravdového provizoria, takže například naši tučňáci byli u vyder, naši pelikáni byli u psů pralesních, sloni byli uvázáni jenom u stromů u hlavního vchodu. 239 zvířat z toho celkového počtu evakuovaných zvířat bylo přesunuto do jiných českých zoologických zahrad. Bez jejich pomoci bychom to logisticky nezvládli."

Petr Fejk
I zvířata zažívala obrovský stres. "Některá byla vystresovaná tak, že panikařila a vlastně odmítala být záchranáři zachráněna. Zaznamenali jsme i útoky zvířat na zachránce a pokusy se bránit. Tak tomu například bylo u goril. Gorilí skupina se dokonce v jedné chvíli vrhla zpátky po schodech do zaplaveného pavilonu, protože ten stres ze záchranné akce i z té vody byl pro ně silnější než pud sebezáchovy. Na druhé straně obdivuji některá zvířata, která jako by pochopila, že jde o život a nepanikařila proti očekávání.To bylo například u tří slonic, které se podařilo tváří v tvář ošetřovatelům přesunout několik desítek metrů nad hladinu vody, podařilo se je uvázat k stromům před hlavním vchodem. Jedna z těch slonic byla africká slonice, běžně velmi divoká, která nikdy ve svém životě ten výběh neopustila a hrozilo, že zpanikaří. V podstatě několika nekoordinovanými pohyby mohla zabít ošetřovatele kolem sebe. Neudělala to, zachránilo ji to a v podstatě nás velice překvapila svým chováním. Obecně ale platí, že to byl pro zvířata obrovský stres. Dokladem toho může být například to, že nám uhynulo celkem 120 ptáků, z toho 80 utonutím a celých 40 v následku šoku, poststresového stavu přestali žrát a uhynuli, protože měli v sobě obrovský stres z té evakuace."

Povodně pražské zoo paradoxně svým způsobem pomohly. "Přestože to byla obrovská tragédie, lze s odstupem pěti let říct, že povodeň zahradě pomohla. Ze spodní části zahrady se rázem stala zelená louka, na které jsme dostali příležitost vybudovat zoo podle nejlepších nároků a představ na moderní zoo 21. století. Dali jsme do toho všechno, naštěstí se nám na to podařilo získat i dostatek peněz od magistrátu, z pojistného plnění, z darů veřejnosti. A v současné době se dá říct, že se ze zoologické zahrady stala jedna z nejmodernějších a nejlepších zahrad v Evropě. Svědčí o tom jak obrovský nárůst počtu návštěvníků, do zahrady před povodní chodilo 600 000 lidí, dnes 1 200 000, tak počet chovaných zvířat, před povodní jsme chovali 2000 zvířat, dnes téměř 5000, tak i počet úspěšných odchovů, které dokládají, že i zvířatům se v těch nových podmínkách líbí. Před povodní jsme průměrně ročně odchovali tak 300 mláďat, loni se v pražské zoo narodilo 1000 nových přírůstků."


Karel I.
Před 120 lety se narodil poslední rakouský císař Karel I. Byl synem arcivévody Otty, synovce Františka Josefa I. Následníkem trůnu se stal po zavraždění Františka Ferdinanda d´Este. Císařem byl od 21. listopadu 1916. Karel znal celkem dobře české poměry, v Praze studoval práva, v Brandýse nad Labem sloužil u dragounů. Vlády se ujal v nelehké situaci první světové války. Po svém nástupu učinil některá vstřícná gesta vůči Čechům - například omilostnil k smrti odsouzené politiky Karla Kramáře a Aloise Rašína. Po rozpadu habsburské monarchie odjel do Švýcarska, později se dvakrát vrátil do Maďarska a snažil se získat zpátky uherský trůn. Snaha byla marná - byl internován na ostrově Madeira, kde v roce 1922 zemřel.


Před 105 lety se narodil výtvarník, spisovatel a publicista Adolf Hoffmeister. Stál u zrodu Devětsilu, byl členem Spolku výtvarných umělců Mánes, spolupracoval s Osvobozeným divadlem. Byl redaktorem Lidových novin a známým karikaturistou. V roce 1939 odjel do Paříže, později do Spojených států. Po válce se stal ministerským úředníkem, v letech 1948-1951 byl velvyslancem v Paříži, po návratu profesorem na Vysoké škole umělecko-průmyslové. Zemřel v roce 1973.


Před 11 lety byl nalezen mrtev Miki Volek. V 60. letech patřil k nejvýraznějším českým interpretům rokenrolu, který posluchačům nabízel v jeho drsnější podobě. Byl označován za nekorunovaného krále tohoto stylu v Česku a nedílnou součástí jeho nekonvenčního života byla i záliba v prášcích a alkoholu. To vše se ale podepsalo na jeho zdraví a před 11 lety, 14. srpna 1996, byl Volek nalezen mrtev ve svém bytě, přibližně deset dní po své smrti.