Kalendárium

0:00
/
0:00

Víte, že 11. srpna 1805 byla zavedena v českých zemích povinná školní docházka pro děti od 6 do 12 let? V Čechách toto nařízení nebylo zprvu příliš dodržováno. V roce 1808 nechodilo do školy asi 30% dětí školou povinných, na Moravě a ve Slezsku v roce 1810 asi 28% dětí školou povinných. Počty "záškoláků" byly v řádu desetitisíců.

Víte, že 11. srpna 1805 byla zavedena v českých zemích povinná školní docházka pro děti od 6 do 12 let? V Čechách toto nařízení nebylo zprvu příliš dodržováno. V roce 1808 nechodilo do školy asi 30% dětí školou povinných, na Moravě a ve Slezsku v roce 1810 asi 28% dětí školou povinných. Počty "záškoláků" byly v řádu desetitisíců.

11. srpna 1882, tedy před 125 lety, byl v Praze zahájen veřejný telefonní provoz. Telefonní síť měla 11, v prosinci již 30 účastníků. Současně vyšel první pražský telefonní seznam. V červnu následujícího roku bylo v Praze již sto účastníků. K 1. lednu 1893 byl telefonní provoz zestátněn.


Národní divadlo
12. srpna 1881 v Praze vyhořelo Národní divadlo.

V tentýž den, ovšem roku 1978, byl zahájen pravidelný provoz pražského metra na trase A1, dlouhé 4,5 km. Trať ohraničovaly konečné stanice "náměstí Míru" a "Leninova", dnes Dejvická.

Někdejší komunistický prominent, do listopadu 1989 generální tajemník ÚV KSČ Milouš Jakeš se 12. 8. 2007 dožívá 85 let. Od 90. let žije v ústraní, napsal vzpomínkovou knihu Dva roky generálním tajemníkem. Bylo proti němu vedeno trestní řízení v souvislosti s jeho činností v době okupace Československa v roce 1968. Řízení bylo zastaveno. Jiný prominent minulého režimu, komunistický šéfideolog Vasil Biľak, se o den dříve, 11. srpna, dožil 90 let.


13. srpna 1929 byl v pražském kině Lucerna uveden první zvukový film promítaný v Československu, americký film Loď komediantů.


14. srpna uplyne 120 let od narození českého skladatele, spisovatele a kabaretiéra Jiřího Červeného (+ 6.5.1962). Kabaretem Červená sedma v období 1907-1922 prošli mnozí významní umělci své doby, Emil Longen, Ferenc Futurista, Vlasta Burian, Jaroslav Hašek a další. Písničky tohoto slavného pražského kabaretu dokumentuje kompaktní disk vydavatelství Radioservis "Červená sedma 1907 - 1922 na dobových gramodeskách".


15. srpen je den, kdy v roce 1695 poprvé zazněla loretánská zvonková hra. Hrací mechanismus, který může na impuls hodinového stroje hrát několik melodií, sestrojil pražský hodinář P. Neuman, 27 zvonků o celkové hmotnosti 1 500 kg bylo zakoupeno od nizozemské zvonařské dílny Claudy Fremyho v roce 1694.

15. srpna 1882, tedy před 125 lety, se narodila Františka Zemínová, česká politička, dlouholetá členka České strany národně socialistické. Do strany vstoupila v roce jejího založení 1897, kdy jí bylo 15 let. Ve straně se věnovala především problematice ženských práv, je spoluzakladatelkou Výboru pro volební právo žen, kromě toho spoluzakládá mnoho dalších ženských spolků a organizací. V době bojů první světové války byla Fráňa Zemínová aktivní účastnicí domácího protirakouského odboje. Po 2. světové válce se stala se jednou z obětí vykonstruovaného procesu s M. Horákovou.


Zdeněk Matějček,  foto: ČTK
16. srpna by oslavil 85. narozeniny dětský psycholog a pedagog Zdeněk Matějček. "Mým osudem se stala poradenská služba. Začínal jsem tam, kam přicházeli lidé, většinou rodiče, s dětmi - a s obtížemi. A ty obtíže jsou dvojího druhu. Jednak jsou v dítěti a promítají se do celé rodiny, a na druhé straně jsou potíže v rodině a promítají se do dítěte. Největší problém, nejtíživější, nejbolestnější - upřímně říkám, že jsem se s ním celý život nevyrovnal - to je tzv. mentální retardace, kdy velkou většinou jde o poškození mozku toho dítěte." V ukázce jste slyšeli Zdeňka Matějčka, autora desítek popularizačních knih, který zemřel v roce 2004 a který by se příští týden dožil pětaosmdesátky.


19. srpna uplyne 100 let od narození českého skladatele Jiřího Srnky, který proslul zejména jako autor filmové hudby. Studoval na Pražské konzervatoři pod vedením prof. Šína, později se učil v mistrovské škole Vítězslava Nováka a ve čtvrttónové třídě Aloise Háby. Působil v Orchestru Osvobozeného divadla. Vytvořil na 120 partitur pro krátkometrážní i celovečerní filmy. Patří mezi ně například i taková základní díla moderní české kinematografie jako Vávrovo Kladivo na čarodějnice, Romance pro křídlovku či Krškův Měsíc nad řekou.