Kamenný

Národní divadlo

Přídavné jméno kamenný známe ze starého užití v těchto významech: z kamene vytvořený; kameni podobný; jako kámen nehybný; lhostejný a bezcitný.

Národní divadlo
Přídavné jméno kamenný známe ze starého užití v těchto významech: z kamene vytvořený; kameni podobný; jako kámen nehybný; lhostejný a bezcitný.Už v době totality ale začalo vznikat spojení kamenné divadlo. Původně znamenalo výstavné divadlo, ale v novém významu jako opak ke kamenným stálým divadlům sloužila divadla oblastní, v 60tých letech i populární divadla malých forem, sklepní a avantgardní divadla. Kamenná divadla nemusela jezdit na zájezdy, nebyla tedy pohyblivá, ale byla kamenná, stálá, velká, oficiální, dobře zavedená se vším, co k divadlu patří. Ale zavedenost a stálost často způsobovala i intelektuální nepohyblivost, takže proti poetice kamenných divadel vystupovala divadla avantgardní.Podívejme se na kontexty z ČNK:

-Ještě v šedesátých letech bylo <kamenné divadlo< považováno za opak modernismu nebo avantgardy

-Pro avantgardu bylo <kamenné divadlo< prototypem něčeho konzervativního, tradičního.Od spojení kamenné divadlo se vyvíjejí spojení nová. Jistě jste si i vy všimli spojení kamenná banka. Tohle spojení čerpá z významového rysu oficiální, velký, respektovaný. Kamenné banky jsou zavedené, bere za ně záruku stát. Nekamenné banky jsou nové soukromé.Příklady:

- "Kamenné " banky vykonaly slušný kus práce, pokud jde o zavádění platebních karet.

-Naše <kamenné banky< nejsou dosud zdaleka tak efektivní jako banky zahraniční.

Delší historii, ale už popřevratovou, má i spojení kamenné nakladatelství. Do Listopadu 89 jsme měli zkušenosti jen s kamennými nakladatelstvími. Po sametové revoluci expandovala malá soukromá nakladatelství a jazyk měl potřebu je odlišit od těch velkých socialistických a vytvořil spojení kamenné nakladatelství.Příklady:

-proměnu <kamenných nakladatelství<, podnikatelských domů, které v jedné budově soustřeďovaly zrod knihy od prvního nápadu přes zdlouhavé redigování, začerněné sázení až po vůní papíru provoněný prodej, v dnešní redakce, vměstnané do podkrovních bytů, starých dřevěných domků či dvou tří draze zaplacených kanceláří. S rozvojem tržišť, supermarketů a internetového obchodu se objevuje spojení kamenný obchod. Toto spojení může znamenat "nesupermarket" - např. pro běžné věci denní spotřeby, třeba mléko a chleba, <zajde do kamenných obchodů<; nebo opak stánkového prodeje na tržištích - v<kamenných obchodech< jsou ceny pevně stanoveny. V poslední době se rozvíjí obchod přes internet a jeho opakem jsou také kamenné obchody .Příklady:

- budeme stále více dávat přednost on - line nákupu před <kamennými obchody<;

- elektronické nakupování bude významnou hrozbou tradičním <kamenným obchodům<.

Nový význam slova kamenný v sobě nese významové rysy oficiálnosti, zavedenosti, jistoty, která ze zavedenosti vyplývá. Co je opakem kamenného je nové, avantgardní, často iniciované soukromou osobou. Protože nová doba je taková, vznikl nový význam slova kamenný pro označení toho starého.


Písnička Ivana Mládka o "zapeklité češtině" předeslala o čem je projekt, který vám na tomto místě Radio Praha nabízí.

Nejedná se o kurz českého jazyka, jak by se mohlo na první pohled zdát. Je to spíše povídání a zamyšlení o češtině, jejích proměnách v závislosti na společenském životě, historii a podobně. Jednotlivé kapitoly se pozastavují u různých zvláštností a zajímavostí, které v současné češtině nalézáme.

Doufáme, že se vám tato série zastavení nad českým jazykem bude líbit. Přivítáme samozřejmě vaše názory a připomínky.

Seriál připravila Věra Schmiedtová - vědecká pracovnice Českého národního korpusu. O jakou instituci se vlastně jedná a o čem v novém seriálu uslyšíte, se dozvíte z následujícího rozhovoru, který s paní Schmiedtovou natočil Jaromír Marek..... Pozorování jazyka byla ověřena v Českém národním korpusu, podrobnosti o něm najdete na internetové adrese ucnk.ff.cuni.cz