Kaple sv. Kříže představuje unikátní Svatovítský poklad

svatovitsky_poklad.jpg

Poloprázdné metro, průjezdné silnice, tak vypadá Praha mezi Vánocemi a Novým rokem. Řada lidí si vzala dovolenou. Pokud neodjeli na hory, mohou zajít na některou z výstav. Unikátní stálá expozice byla otevřena před Vánoci v kapli sv. Kříže na Pražském hradě. Po 21 letech se sem vrátil Svatovítský poklad. Lidé v kapli uvidí například zlatý relikviářový kříž, který nechal zhotovit Karel IV. a bývá vystavován spolu s českými korunovačními klenoty.

Jako první si unikátní expozici prohlédli prezident Václav Klaus a pražský arcibiskup Dominik Duka, kteří ji slavnostně otevřeli. Poklad je stejně starý jako kostel sv. Víta, který byl založen v 10. století sv. Václavem. Když obdržel relikvii ramene sv. Víta, tak pro ni postavil rotundu. Sbírku významně rozšířil ve 14. století Karel IV.. Při svých cestách po Evropě shromáždil cennou kolekci ostatků svatých.

"My jsme tu expozici chystali několik let. Nebylo to jednoduché, protože nebyl k dispozici hotový výstavní prostor. My jsme Svatovítský poklad umístili do kaple sv. Kříže a bylo nutné ji vybavit potřebnou klimatizací a bezpečnostní technikou. To bylo velmi komplikované a potom příprava výstavy samotné jednoduchá taky nebyla,"

uvedla autorka expozice a ředitelka odboru památkové péče Pražského hradu Ivana Kyzourová. Sbírka patří mezi největší chrámové poklady v Evropě. Během období válek, třeba v 18. století, však sloužila i jako prostředek na uhrazení žoldu vojáků. Nejvzácnější části pokladu jsou umístěny v hlavní lodi kaple. Zlatem a drahými kameny zářící klenoty vystupují z jejího šera v nasvícených schránkách. Jako třeba zlatý korunovační kříž s ostatky dřevěného kříže a trnové koruny Ježíše Krista.

"Jsou tam vybrány ty nejcennější, nejkrásnější a nejdokonalejší uměleckořemeslné práce, které jsme vybírali tak, aby prezentovaly časové rozpětí Svatovítského pokladu. Na něm je zajímavé to, že ty nejstarší věci jsou někdy z 10. a 11. století a nejmladší až z první poloviny 20. století. Tento časový prostor jsme se snažili ukázat a zároveň představit to neuvěřitelné bohatství této kolekce, která má jádro ve 14. století, kdy poklad nesmírně obohatil Karel IV.."

Mezi nejstarší vystavené památky patří dřevěný hřeben svatého Vojtěcha z konce 11. století. Lidé mohou vidět také svatováclavský meč a prapor svatého Jiří. Některé jejich části přitom mohou pocházet až z 10. století.

"Samozřejmě takovým top exponátem je korunovační kříž, který ale lidé mívají občas možnost vidět spolu s korunovačními klenoty a pak je to ještě tak zvaný menší zemský kříž, který se dostal do pokladu díky Karlu IV.. Jsou tam relikviářové busty hlavních světců katedrály sv. Václava, Vojtěcha a Víta, které daroval pokladu Vladislav Jagellonský. A pak jsou tam nádherné ukázky barokního zlatnictví, empírová monstrance a také ukázky zlatnictví 20. století."

V kapli sv. Kříže je vystaveno celkem 139 předmětů. Uměleckým předmětem je i sama kaple, kde jsou zlacené dřevořezby a stropní malby. Počet návštěvníků je však omezený, vstoupit může maximálně 45 lidí. Ale jelikož se jedná o stálou expozici Hradu, bude trvat minimálně deset let.

Svatovítský poklad byl v dvorní kapli vystaven už v letech 1961 až 1990. Pak byla kaple dlouhá léta uzavřena kvůli obavám o bezpečnost pokladu a nevyhovujícímu prostředí. Po kompletní rekonstrukci se poklad vrátil. A není jediný, který na Hradě je. Jsou tu i vzácné památky moskevského Kremlu spojené s carskou dynastií. Výstava se jmenuje Carský dvůr pod žezlem Romanovců a jejího otevření se zúčastnil i ruský prezident Dmitrij Medveděv.