Vedle korunovačních klenotů jsou na Hradě vystaveny i další vzácné unikáty

Foto: ČTK

Přes padesát tisíc lidí uvidí v těchto dnech na Pražském hradě české korunovační klenoty. Naposledy byly vystaveny před pěti lety, současná výstava je ale mimořádná svým rozsahem. Podle přání Karla IV., který v letech 1345 - 1346 nechal zhotovit Svatováclavskou korunu, smějí být korunovační klenoty vystaveny jen při zcela mimořádných příležitostech. Letos mohou lidé symboly české státnosti vidět především díky 90. výročí vzniku samostatného Československa.

Foto: ČTK
Klenoty jsou na rozdíl od minulých let vystaveny ve Vladislavském sále. Podle autorky výstavy Ivany Kyzourové z Pražského hradu je to velmi dobře zvolené místo:

"Vladislavský sál je s korunovacemi bezprostředně spjat. Tady se odehrávaly korunovační hostiny, odehrávaly se tu holdy českých stavů, které tu přijímal korunovaný panovník."

Hned v úvodu výstavy je odkaz na svatováclavský kult, který Karel IV. vyznával a který se také odrazil v samotné Svatováclavské koruně:

"Karel IV. na sv. Václava navazoval velice programově. Navazoval rovněž na tradici Přemyslovců, a protože se chtěl přiblížit odkazu Přemyslovců, zvolil i tvar koruny, který byl v polovině 14. století tradičnější, dá se říct už nemoderní. Nicméně velmi se blížil tvaru jednoduchých přemyslovských korun s čelenkou, ze které vybíhaly lilie."

Díky rozlehlému prostoru Vladislavského sálu bylo možné kromě samotných korunovačních klenotů, tedy koruny, žezla, jablka, korunovačního meče, pláště a kříže, vystavit i řadu dalších unikátů:

"Na této výstavě najdou návštěvníci exponáty, které přiblíží jednak samotnou podstatu korunovačního rituálu a jednak všední osudy korunovačních klenotů, které prožívaly, když nesloužily ke korunovacím."

Návštěvníci si tak mohou prohlédnout i truhly a pouzdra, ve kterých byly klenoty od středověku ukládány a převáženy, nebo soubor vzácných středověkých relikviářů s ostatky svatých.

"Získávání ostatků bylo pro Karla IV. naprosto zásadní věcí. On chtěl z Prahy učinit významné poutní místo a budoval naprosto programově český královský poklad i Svatovítský poklad, ve kterých byly shromážděny vzácné ostatky, které získal během svých cest. Nechával je osadit do nádherných relikviářů,"

Svatováclavská koruna
dodává Ivana Kyzourová. Jak ale upozornil restaurátor korunovačních klenotů Jiří Belda, Karel IV. vždy vyhledával i další drahocennosti:

"Karel IV. byl vášnivý sběratel. Při svých zahraničních cestách se vždycky snažil přinést nějaký vhodný drahokam, který by na koruně umístil. Svědčí o tom dost otvorů v plášti koruny, které nemají dnes žádný význam, ale které svědčí o tom, že tam dříve kameny umístěny byly. On byl takovým mecenášem koruny, sběratelem krásných věcí pro korunu."

Jiří Belda se o korunovační klenoty stará už čtyři desítky let. Zhotovil i jejich kopie, a právě díky tomu má i mimořádné privilegium:

"My jsme s originály žili vlastně nejvíc ze všech lidí, kteří s nimi přišli do styku. Originály se králi nebo císaři půjčovaly jen od rána do večera, pak je musel odevzdat Svatovítské kapitule. A my jsme s nimi byli nepřetržitě ve styku jeden rok. Vždycky jsme jeden týden pracovali tady na Hradě a jeden týden jsme si ve škole v Turnově připravovali další polotovary, abychom mohli porovnat, jestli výsledky jsou odpovídající.Čili práce na koruně - jeden rok, práce na žezle jeden rok a práce na jablku taky jeden rok."

Ivana Kyzourová připomněla, že současná výstava korunovačních klenotů organizátorům umožnila, aby je konečně důkladně vyfotografovali:

"Právě tu noc, kterou jsme měli k dispozici, jsme provedli doufám perfektní fotodokumentaci korunovačních klenotů, která na Pražském hradě chyběla, která tu prostě není."

Jedenáct dní, po které jsou letos korunovační klenoty vystaveny, musí také podle architekta Petra Chotěbora z Pražského hradu restaurátorům stačit k opravám komory ve svatovítské katedrále, kde jsou jinak uloženy:

"Je to podélný prostor s třemi poli žebrové křížové klenby, poměrně jednoduchý, uzavřený, velice málo osvětlený. Jediný přístup je tam vřetenovým schodištěm ze Svatováclavské kaple."

A právě to práci při opravách komory velmi ztěžuje. Na jak dlouho zde budou klenoty uloženy, nežli se znovu vystaví, zatím nikdo neví. Správa Pražského hradu spolu s Metropolitní kapitulou u Sv. Víta však uvažují o tom, že by příště mohli návštěvníci vidět i jiné unikáty. Potvrdil to děkan Michael Slavík:

"Je to pro nás naděje i v tom směru, že se snad podaří do budoucna vystavit i další předměty ze Svatovítského pokladu, které jsou zatím lidem skryty. Doufáme, že v kapli sv. Kříže do budoucna takovou výstavu uspořádáme."

Výstava korunovačních klenotů na Pražském hradě potrvá do 29. dubna. Denně jí projde na pět tisíc návštěvníků.

Foto: Fonotéka Pražského hradu