Na Hradě budou opět vystaveny české korunovační klenoty

Foto: ČTK

Od této soboty budou ve Vladislavském sále na Pražském hradě vystaveny české korunovační klenoty. Svatováclavskou korunu, kterou nechal zhotovit Karel IV., mělo dosud na hlavě dvaadvacet českých králů. Poslední korunovace přitom proběhla v r. 1836. Od první republiky se královská koruna, žezlo, jablko, korunovační meč, kříž a plášť vystavují jen při nejvýznamnějších příležitostech, jak si to přál Karel IV. Letos je to k 90. výročí vzniku samostatného Československa a ke znovuzvolení prezidenta Václava Klause.

Foto: ČTK
Letošní výstava je však výjimečná i svým rozsahem. Potvrdila to její autorka Ivana Kyzourová, ředitelka odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky:

"Tato výstava je širší. Neobsahuje jenom vlastní soubor českých korunovačních klenotů, ale čtyři desítky dalších exponátů, které s korunovacemi souvisejí a které osvětlují podstatu korunovačních obřadů, přibližují osudy korunovačních insignií a také vysvětlují pozadí symboliky Svatováclavské koruny tím, že upozorňují na osobnost císaře Karla IV. a na jeho vztah k českému světci Václavovi."

Foto: ČTK
Svatováclavská koruna a korunovační klenoty mají poměrně pohnutou historii. Koruna byla zastavena i vyvezena země. Který z těch okamžiků byl podle vás nejdramatičtější?

"To je těžké říct. Jakmile se klenoty dostaly do mimořádné situace, do nějakého ohrožení, tak to bylo vždycky jedno velké nebezpečí. Já osobně si myslím, že nejhorší situace byla za 2. světové války, kdy korunovační klenoty převzali do své správy okupanti."

Potom musela proběhnout revize, zda se jedná skutečně o originál korunovačních klenotů. Jak to tehdy probíhalo?

"Hned po válce byly klenoty vyzvednuty z podzemního úkrytu, z toho bunkru, jejich pravost byla zkontrolována a v říjnu pak byly vystaveny. Ale kdo tu kontrolu pravosti prováděl, to nevím."

Já jsem byla, přiznám se, trochu překvapená, když jsem se dočetla, že korunovační klenoty byly poprvé pro veřejnost vystaveny v roce 1929, při svatováclavském miléniu. To znamená, že dřív měli lidé možnost vidět korunu pouze na královské hlavě?

"Přesně tak to bylo. Mohli ji vidět pouze při korunovacích nebo při pohřbech českých králů, kdy se koruna a korunovační insignie nosily v pohřebních průvodech nebo se vystavovaly vedle katafalku se zesnulým panovníkem. Faktem je, že při těchto příležitostech se ne vždy používaly originály, ale kopie."

A býval vždy také vystavován ten korunovační plášť?

"Ano, býval vystavován. Byl uložen už od roku 1791 v korunní komoře. Je součástí souboru českých korunovačních klenotů. V 90. letech došlo k jedině změně, kdy plášť byl z komory přemístěn do klimatizovaného depozitáře, protože ta textilie a zejména ten hermelínový lem, límec pláště, je velice choulostivý. V korunní komoře byl ohrožen."

A skutečně ho všichni králové použili při korunovaci?

"My máme doloženo použití tohoto korunovačního pláště od roku 1723. Je pravděpodobné, že vznikl v polovině 17. století a že už tedy tehdy byl použit. Ale pramenné doložení je až od r. 1723."

Výstava českých korunovačních klenotů bude otevřena až do 29. dubna. Počet návštěvníků je však omezen, denně ji bude moci vidět okolo pěti tisíc lidí.