Kaplický odmítl převzít cenu od ministra kultury

Jan Kaplický

Při příležitosti blížícího se státního svátku uděluje ministr kultury každoročně ceny za literaturu, překladatelské dílo, divadlo, hudbu a výtvarné umění. Při letošním kulatém výročí vzniku republiky bude mít oceňování jeden primát: poprvé se stalo, že jeden z laureátů odmítl cenu převzít. Je jím Jan Kaplický, kterého vybrala odborná porota pro výtvarnou oblast.

Kdo jsou letošní laureáti cen ministerstva kultury? Přestože statut umožňuje ocenit výrazný počin posledního roku, odborné komise ve všech kategoriích nakonec přihlížely k dlouhodobému působení laureáta v dané umělecké oblasti.

Státní cenu za literaturu získal spisovatel a publicista Ludvík Vaculík za celoživotní dílo s přihlédnutím k loňské próze Hodiny klavíru.

Člen poroty Jan Lukeš vysvětluje, že přestože Vaculík patří ke generaci 50. a 60. let, v Hodinách klavíru dokazuje, že do veřejného života stále aktivně zasahuje nejen svou novinovou publicistikou:

"Ještě po osmdesátce má pořád sílu se na svůj život dívat velmi otevřeně, velmi kriticky, že je schopen dokonce už jakoby petrifikované názory a postoje podrobit určité kritice."

Podle předsedy překladatelské komise Jaroslava Kováře je u překladatelů mnohem složitější rozlišit kvalitativní rozdíly v práci překladatele. Na úspěšnosti překladu se totiž značně podílí kvalita původního díla. Germanista a překladatel Jiří Stromšík byl proto vybrán s ohledem k dlouhodobému působení v oboru:

"V loňském roce vyšel vynikající překlad pana Stromšíka Při loupání cibule Güntera Grasse, několik málo let před tím vyšly další Grassovy věci, nominace zdůrazňovaly i jeho překlad Canettiho, ale zdálo se nám u osobnosti pana Stromšíka málo spojit tuto cenu jenom s jedním překladem, takže jsme se nakonec rozhodli pro tu formulaci: za dosavadní překladatelské dílo."

Cena ministerstva kultury je udělována také osmačtyřicetiletému divadelnímu režiséru Janu Bornovi, který je letos nejmladším laureátem. Porota ho ocenila za jeho dlouhodobou práci nejen pro dospělé ale i pro dětské diváky. Cenu za hudbu získal skladatel a muzikolog Zdeněk Šesták, který pochází z Citolib, města spojeného s výraznou hudební tradicí. Jako muzikolog se zaměřil na její studium.

Nominovaným v oboru výtvarného umění a architektury byl letos autor návrhu na novou Národní knihovnu v Praze Jan Kaplický. Jeho návrh přezdívaný chobotnice sice uspěl v mezinárodní soutěži, dlouhodobé politické rozpory ale nakonec vedly k tomu, že se realizovat nebude.

Kaplický v červenci Radiu Praha řekl:

"O knihovně nechci mluvit, to se zeptejte těch čtyř politiků, kteří dělají všechno možné, aby tento projekt zastavili z ryze politických důvodů. Tady bude knihovna... Volby jsou do čtyř let a mezi tím se dá udělat projektová dokumentace. Já jsem jenom architekt a když jedna politická strana si vymyslí, že zničí mezinárodní soutěž, tak co proti tomu architekt může dělat?"

Krátce po tomto vyjádření byl informován o udělení ceny ministra kultury za mimořádné dílo, "kterým proslavil českou architekturu doma i v zahraničí". Na konci července odpověděl. Text tlumočí náměstek ministra kultury František Zborník:

"Napsal panu ministrovi: »Vážený pane ministře, děkuji za váš dopis ze dne 31. 7. 08. Za situace, kdy vaše ministerstvo a vláda, které jste členem, mi zcela znemožňuje přispět v oblasti české architektury nebo umění...« Ta věta není dokončená. »Proto považuji přijmutí této ceny pro mě za zcela nepřijatelné.«"

Porota i zástupci ministerstva popírají, že udělením ceny Kaplickému chtěli vyjádřit postoj ve zpolitizované kauze nové budovy Národní knihovny, vybrali ho prý proto, že si cenu za přínos české kultuře zaslouží.