Karel IV. má plno, podhradí zve na doprovodné akce

Karel IV.

K hlavním událostem letošní výstavní sezóny patří historická expozice "Karel IV. - císař z Boží milosti" na pražském Hradě. Výstava je sice teprve za polovinou, ale počet vstupenek byl vyčerpán, kdo si dosud nekoupil vstupenku v předprodeji, už si ji nekoupí. Je vyprodáno. Zájem se možná proto přesune k doprovodným akcím. O některých z nich nyní informuje Vilém Faltýnek v rubrice Z kultury.

"Stavíme tady jeřáb z doby Václava IV., je opatřen veverčími koly k pohonu lidskou silou. Na svou dobu to bylo vysoce vyspělé technické zařízení, byl zavěšen venku na zdi v kleci a je pravděpodobné že i po zdi šplhal. Stavíme podle velice známého obrázku z Václavovy Bible a snažíme se jej vyrobit dobovými technologiemi."

Petr Růžička je vedoucí týmu truhlářů, kteří připravují funkční repliku středověkého zařízení. Stavět ho budou v následujících dnech přímo v areálu Pražského Hradu. V rámci rozsáhlého doprovodného programu bylo možné slyšet i středověkou duchovní hudbu v podání sdružení Schola gregoriana Pragensis.

Výstava "Karel IV. - císař z boží milosti" je projektem Hradu. Dosud ji navštívilo přes 43 000 lidí, rezervaci má ještě dalších 50 tisíc. Hlavní město od nynějška doprovází hradní expozici paralelní výstavou "Lucemburská Praha". V Clam-Gallasově paláci bude k vidění v průběhu příštích dvou měsíců do 4. června.

Václav IV.
"Jednak ta výstava na Hradě ukazuje tu dobu lucemburskou skutečně z hlediska toho hradního, z hlediska panovnického rodu, kdežto my se snazíme zachytit běžný život v podhradí. V běžné tehdejší praze, těch běžných lidí, kteří tady žili. Návštěvníci na výstavách strašně rádi vidí právě ten každodenní život, protože to je něco, co jim dobu přibližuje možná často více, než velké umění,"říká ředitelka Muzea Hlavního města Prahy Zuzana Strnadová.

Výstava má podtitul Život a kultura středověké metropole za vlády lucemburské dynastie. Co je míněno tou kulturou ve středověku? Ptám se kurátorky výstavy Jaroslavy Mendelové:

"Je to ta každodennost, způsob života. Jak se měšťané oblékali, co jedli, jakým se obklopovali nábytkem, čím měli zdobené místnosti, jaké používali nádobí, nebo jak se bavili. Na výstavě uvidíte i třeba gotické kostky. Není toho mnoho, protože z té doby se toho mnoho nezachovalo."

Ke kultuře v tom obecném slova smyslu patří i gramotnost...

"V tomto období by se dalo mluvit o stoupající gramotnosti v souvislosti se vznikem University, protože vidíme, že ve městě se potom usazovalo mnoho měšťanů bakalářů."

Ta gramotnost se zřejmě odehrávala v jazyce latinském?

"Nebylo to jenom v jazyce latinském, protože v té druhé polovině 14. století nacházíme v historických pramenech běžně už i němčinu i češtinu."

Do kultury můžeme zahrnout i obřadnost, spojenou s důležitými mezníky v lidském životě: sňatky, křtiny, pohřby... Existují o tom nějaké doklady?

"V tomto období se nám nepodařilo najít nějaké doklady. Ale objevují se doklady, že tímto slavnostním způsobem probíhaly třeba tzv. výroční soudy, které navštěvoval i král, takže to byla taková kulturní záležitost. A potom samozřejmě i pouti, jarmarky, trhy."

Dokladem gotické kultury je nakonec i jeřáb, který vyrůstá na hradním náměstí: "Protože v době vrcholného středověku byla stavební kultura skoro nejvyšší v oblasti střední Evropy, tak je tento jeřáb ukázkou toho nejlepšího zařízení, které v té době bylo používáno. Ukazuje se, že tento obrázek plně otočného jeřábu je prvním dokladem takhle vysoce vyspělého funkčního jeřábu. A k umělecké kultuře nedílně patří i lucemburské stavitelství a tento jeřáb je jedním z prostředků, jakým se ty dokonalé stavby realizovaly,"říká Petr Růžička.