Karel Malich v Galerii Zdeněk Sklenář

Foto: ČTK

Výtvarník Karel Malich patří ke klasikům českého moderního umění 2. poloviny 20. století. A přestože je mu 86 let, je dodnes aktivní a nové výstavy představují jeho rozšiřující se dílo. V těchto dnech v Galerii Zdeněk Sklenář.

Karel Malich studoval výtvarné umění v těsně poválečných letech. Jeho vlastní tvorba byla ovlivněna nejdříve realismem a postimpresionismem, ale od roku 1960 se hlásí k abstraktní tvorbě, stejně jako velká generace tehdy mladých českých výtvarníků. Malichův výtvarný projev se postupem času stále více abstrahoval a geometrizoval. Začal pracovat s monochromními plochami, jeho práce přestaly reflektovat vnější realitu. Vypracoval si osobitou symboliku. V pozdějších letech se věnoval kromě malby také koláži, reliéfu, plastice a drátěným objektům. Od druhé poloviny 70. let zaznamenával své výjimečné duchovní zážitky a vidění vnitřního světla.

Pochází z Holic v Čechách a významnou inspirací je v jeho díle příroda a krajně subjektivní zážitky.

Výstava Karel Malich 2010 v komorním prostoru Galerie Zdeněk Sklenář v Praze na Smetanově nábřeží představuje podle kurátora Karla Srpa Malichovu tvorbu z posledních let:

Karel Srp,  foto: Portál Magistrátu hl. m. Prahy
"Tato výstava představuje současnou polohu autorovy práce. Tato díla vznikla v posledních dvou letech. Nemůžeme hovořit o souboru ani cyklu, každá práce je jednotlivá, i když se k sobě vztahují díky elementárním tvarům a díky základnímu vztahu černé a bílé."

Zejména loňský rok byl pro autora rozhodující. Po více než dvacetileté odmlce, kdy nevytvořil žádnou novou trojrozměrnou práci, se totiž odhodlal vytvořit ze starších kresebných záznamů plastiky. V těchto pracích jsou rozpoznatelné především dvě řady, odlišující se volbou materiálu: jednak autor vytvářel kruh z ohnuté trubky, takže jím pohled diváka proniká až na stěnu, jednak z překližky, která naopak pohled zadržuje, odráží ke svému okraji.

"Elementární tvary, to znamená, že tato výstava je založena především na kruhu a elipse. Ovšem kruh a elipsa mají pro Malicha jiný význam než pro matematika nebo geometra. On v něm vnímá především tu existenciální polohu, ten moment, kdy se jeho význam převrací a autor mu dává své osobní souvislosti,"

Foto: ČTK
říká Srp. Jednou z dominant výstavy je dílo nazvané Život pozemský a nebeský, které uzavírá bílý kruh mezi dva černé. Týká se přechodu z tohoto do jiného světa. Malich, který se často do svých kreseb a plastik promítal, se tentokrát ztotožnil s černou tečkou umístěnou při levém okraji a nabídl tak divákovi perspektivu vnímání díla. Malich zde vyjádřil své dlouhodobé přesvědčení o nesmrtelnosti duše, o jejím putování a převtělování. Karla Srpa se ptám, zda je Malich autorem duchovně orientovaným?

"Pochopitelně musíme tady o těch okolnostech mluvit v uvozovkách, protože jde především o smyslovou zkušenost, ale pravda je ta, že on se vždycky zaměřuje na přechod mezi tímto a jiným světem, na okamžik přechodu mezi tím, co my bezprostředně vnímáme a tím, co už vnímat nemůžeme, co je okolo nás, avšak hovoří k nám jiným způsobem."

Říkáte "vždycky, znamená to, že po celou svoji tvůrčí dráhu?

"Ano, jde o umělce, kterému je nyní 86 let a to vždycky platí zhruba od začátku 60. let, kdy postupně procházel nejrůznějšími existenciálními i spirituálními zkušenostmi."

Zdeněk Sklenář touto výstavou potvrzuje, že Malich je jeho kmenovým autorem. Tato výstava je totiž sedmá, která je mu v pražské galerii věnovaná, a ve výhledu je další, již osmá, která představí jeho kresby z loňského roku:

"Malicha považuji ve 20. století za skutečného giganta výtvarného umění. kdyby žil v cizině, tak jeho místě je pro nás už mezi nedostupnými. Tím že Malich pracoval s dráty, tak ho lidé obvykle přirovnávali k Sandymu Calderovi, ale to je úplný nesmysl. Karel Malich patří ke krajinářům, kteří proměnili tradiční způsob zobrazování v závěsnou plastiku a právem se řadí mězi těch několik málo originálů, kteří nemají předchůdce a zatím ani následníky."

Foto: ČTK
Podle Sklenáře se v Malichově díle v rovnováze spojuje autorova hypersenzitivita s jeho racionalitou:

"Ten, kdo Malicha zná, tak ví, že Malich rovná se energie. A právě těmi energiemi, které vycházejí z přirozeného života, nejen lidského, ale ze soužití s přírodou, z planetárních systémů, tím se právě Malich zabývá a domnívám se, že byl vybaven neobyčejnými schopnostmi vnímání. Malichovi se práce zjevují a pak je realizuje. A protože má vysokou míru racionality, tak je rozumem koriguje. A zároveň má obrovskou míru vnitřního citu a o to jsou zjitřenější, jsou chvějivé. Mě prostě Karel Malich natolik fascinuje, že jsem se rozhodl tomuto Mistrovi věnovat velkou část své energie a o dodává mi to velkou sílu a odvahu a vnitřní radost."

Po této výstavě plánuje Galerie Zdeněk Sklenář Malichovi uspořádat další expozici nazvanou Malich 2010/Barevné blaho. Bude obsahovat zejména barevné pastely. Výstava začne 16. března a skončí 30. dubna 2011.