Karlštejn – nejvýznamnější královský hrad

Hrad Karlštejn

Jeden z nejoblíbenějších turistických cílů v Česku, ležící 30 kilometrů od Prahy. Jako jeden z mála hradů se pyšní svou nedobytelností.

Hrad Karlštejn,  foto: Klára Stejskalová

Hrad založil roku 1348 český král a římský císař Karel IV. jako místo pro uložení královských pokladů, především sbírek svatých relikvií a říšských korunovačních klenotů. Na počátku husitských válek byly na Karlštejn převezeny české korunovační klenoty, které zde s krátkými přestávkami zůstaly uloženy téměř 200 let.

Hrad Karlštejn,  foto: Klára Stejskalová

Hrad byl během let několikrát upravován, gotický ráz mu vdechli stavitelé po roce 1480. Kaple svatého Kříže je považována za nejkrásnější gotickou stavbu v zemi vyzdobenou díly Mistra Theodorika. V 16. století dostal Karlštejn renesanční kabát. Za současný puristický vzhled vděčí  poslední stavební úpravě koncem 19. století vedené architektem Josefem Mockerem.

10
49.937743700000
14.187094800000
default
49.937743700000
14.187094800000
klíčové slovo:

Související