Kaskáda na Labi

Na dolním toku řeky Labe se připravuje stavba vodní kaskády, která by měla podle investorů usnadnit vodní dopravu a plavbu po Labi v úseku od Střekova po hranici s Německem. Jedná se o přehrady Prostřední Žleb a Malé Březno, které se však nacházejí v přírodní lokalitě se vzácnými chráněnými rostlinnými a živočišnými druhy. Proti "zabetonování" Labe se proto stavějí ekologové. Připravila Milena Štráfeldová.

Ivana Půlkrábková z Ekologického sdružení Arnika k tomu v telefonickém rozhovoru uvedla:

"Ekologické sdružení Arnika nesouhlasí s těmito stavbami ne proto, že by brojila proti vodní dopravě jako takové, ale proto, že v tomto konkétním případě by byl zásah do přírody a do životního prostředí tak veliký, že by rozhodně nevyvážil ekonomické zisky spojené z těchto staveb, které jsou samozřejmě i tak diskutabilní. Jedná se o krajinu, která je velice významná z hlediska ochrany přírody. Jsou tam velice vzácné ekosystémy, žijí tam vzácní živočichové a rostliny, a proto se Ekologické sdružení Arnika snaží zabránit výstavbě těchto dvou plavebních stupňů. Více než 12 tisíc občanů České republiky i Německa už vyjádřilo odpor proti těmto stavbám formou dopisů a petic, které Arnika už odevzdala ministru životního prostředí ČR."

Jak se podle vašich informací staví ministerstvo životního prostředí ke stavbě té kaskády?

"Ministerstvo životního prostředí zatím ještě nevydalo žádné oficiální stanovisko, to se plánuje zhruba v lednu r. 2002. Nicméně dokumentace vlivů stavebních stupňů, tzv. EIA, doporučila ministerstvu, aby zaujalo negativní stanovisko, to znamená, aby nepovolilo tyto dvě plánované stavby."

Se stavbou kaskády na Labi nesouhlasí ani němečtí ekologové a postavilo se proti ní i spolkové ministerstvo životního prostředí.