Katolíci se chtějí více přiblížit české společnosti

0:00
/
0:00

Čeští katolíci by se měli více otevřít společnosti. Vyzval je k tomu církevní sněm, který skončil tuto neděli na Velehradě. Jeho účastníci na něm hodnotili současné postavení katolické církve v České republice a hledali cesty, jak oslovit veřejnost.

Sněm svolala Česká biskupská konference už v roce 1997. V příštích letech na něm katoličtí kněží a další věřící v odborných komisích posuzovali problémy církve. Po osmi letech jejich práce vyvrcholila závěrečným jednáním na Velehradě. Podle Kateřiny Lapčíkové z Radia Proglas, která se synody katolické církve účastnila, se jednalo o unikátní setkání:

"Poprvé v českých dějinách se jí zúčastnili biskupové a další církevní hodnostáři, teologové, kněží, řeholnice a řeholníci spolu s laiky. Ti tvořili celou třetinu všech účastníků."

Cílem sněmu bylo obnovit českou katolickou církev, a to jak římského, tak východního vyznání. Východiskem byl II. Vatikánský koncil, který skončil právě před čtyřiceti lety. V západoevropských zemích už národní synody dávno proběhly, uspořádání sněmu v bývalém Československu však bránil komunistický režim. Výsledky českého sněmu na Velehradě a jeho výzvu, aby se katolíci více otevřeli české společnosti, shrnuje kardinál Miloslav Vlk:

Kardinal Miloslav Vlk
"Tato výzva směřovala především na tu nejnižší rovinu, do farností. Tam jsme vyzvali věřící, aby se podíleli na společném díle. To znamená, jestliže tam dělají kanalizaci, septik nebo různé jiné pro celou obec prospěšné věci, tak aby se ti věřící skutečně angažovali a byli vlastně pro ty ostatní příkladem. prostě aby tou aktivitou také ukazovali svou víru."

Cestu k širšímu kontaktu se společností katolíci podle kardinála Vlka už nastoupili, a to hlavně v charitativní oblasti.

"Máme řadu domů, například pro seniory nebo pro handicapované a podobně, které zakládají a stavějí buď kraje nebo obce a financuje to ministerstvo sociálních věcí. Ale nemá to třeba kdo provozovat. A jsme velmi zváni, abychom právě my tyto věci provozovali, protože ti charitativní pracovníci k tomu mají přístup s určitými hodnotami."

Katolický sněm vyzval věřící i k tomu, aby se nestahovali z veřejného dění a neuzavírali se do jakýchsi ghett, a naopak se snažili se svými hodnotami oslovit společnost. Česko přitom patří mezi nejvíce sekularizované země v Evropě. K římskokatolickému vyznání se tu při sčítání lidu v roce 2001 sice přihlásily necelé tři miliony obyvatelstva, oproti roku 1991 však jejich počet klesl téměř o třetinu. U dalších dvou nejvýznamnějších církví v Česku, Českobratrské církve evangelické a Církve československé husitské, klesl počet jejich věřících dokonce o dvě pětiny.