Kardinál Tomáš Špidlík přijel do Česka

Kardinál Tomáš Špidlík, foto: ČTK

Kardinál Tomáš Špidlík, významný představitel českého katolického exilu, přijel poprvé od svého jmenování loni v září do Česka. Po víkendovém pobytu ve svých rodných Boskovicích na Moravě, kde sloužil mši a rozmlouval s krajany, se přesunul do Prahy. Na jeho setkání s novináři byl i Josef Kubeczka.

Kardinál Tomáš Špidlík,  foto: ČTK
Třiaosmdesátiletý jezuita kardinál Tomáš Špidlík je předním světovým odborníkem ve věcech spirituality Východu. Nejen jako experta na tyto otázky jej uvedl český primas, kardinál Miloslav Vlk.

"Je to i pro národ důležité, že někdo, jako je on, reprezentuje náš národ v cizině a že se vždy mluví o tom, že je Čech. Tím, čím je, obrovsky reprezentuje nás národ nejen v Evropě, ale vůbec ve světě."

Kardinál Špidlík se jeví jako člověk, kterému z tváře nemizí úsměv. Jeho vystoupení jsou známá tím, že je proplétá humorem a často připojí i vtip, což na pondělním setkání s novináři nejednou doložil.

"Víte, kdo je patronem studentů teologie? Svatý Josef, poněvadž jemu se dostalo zjevení, když spal."

Kardinál Tomáš Špidlík a arcibiskup kardinál Miloslav Vlk,  foto: ČTK
Kardinál Tomáš Špidlík se vyhýbá politickým vyjádřením, ne však otázkám obecného zájmu. "Důležitější než politika je všímat si, co cítí skuteční lidé," řekl kardinál. V úterý měl na půdě pražské Univerzity Karlovy přednášku na téma duchovní jednota Evropské unie. Evropa podle něj potřebuje hlavně osobní prvek, přátelství. Problémem je, jak dosáhnout plné svobody. Základem evropského myšlení je syntéza řeckého myšlení, římského práva a biblického náboženství. Starý kontinent by měl být mostem mezi Východem a Západem, řekl kardinál Tomáš Špidlík a vyjádřil přesvědčení, že právě v tomto směru mohou mít velký úkol Slované.

"Ve světě se objevují nové národy. Co jim dáme, pokud jsme ještě sami neudělali syntézy? Co je cyrilometodějská syntéza? Když byl veliký rozpor v Říši římské mezi Západem a Východem, vsunuli se tam Slované. Kam budou patřit, na Východ nebo na Západ? V Římě pochopili, že by mohli být mostem, a proto dostali tolik privilegií, jak nikdo na světě. Bohužel už byl svět tak rozdělený, že slavní Slované, kteří měli být mostem, se rozdělili na východní a západní. Dnes je Východ a Západ daleký a Evropa je něčím takovým, jako kdysi byla Velká Morava. Bude ta Evropa rozdělená, nebo bude mostem? My si musíme být vědomi, že pozice Evropy není ztracená. Musí si uvědomit, že ty skutečné hodnoty mohou zvítězit."

"Rodí se spojená Evropa. Pracují tu politici a ekonomové, ale ještě jsme neudělali syntézu evropského myšlení. Slované přišli do Evropy jako poslední. Možná, že řeknou i poslední slovo," prohlásil kardinál Tomáš Špidlík.