Kde jsou insignie Karlovy Univerzity?

Foto: Nakladatelství Cosmopolis

Už sedmdesát let probíhá pátrání po sedm set let starých insigniích Karlovy univerzity. Univerzitní žezla, medaile, zakládací listiny a archiválie zmizely na konci druhé světové války. Na dobrodružnou výpravu se můžete vydat s jedinečnou publikací "Proč zmizely insignie Karlovy univerzity". Hlavním tématem knihy je otázka, zda symboly vůbec potřebujeme a proč. Důležitým bodem pátrání je období konce druhé světové války, kdy všechny důležité symboly zmizely. Kniha nevede k jejich znovunalezení, ale je výzvou pro pokračování v bádání.

Josef Svoboda,  foto: oficiální prezentace Josefa Svoboda
Autory knihy "Proč zmizely insignie Karlovy univerzity" jsou Milan Syruček a Josef Svoboda. Milan Syruček spolupracuje s Literárními novinami a Evropským parlamentem. Josef Svoboda byl pracovníkem ministerstva kultury, v roce 2013 byl jmenován kancléřem Českého vysokého učení technického. Co je vedlo ke společné spolupráci?

"Byla to výzva mého kolegy Josefa Svobody, který byl svého času náměstkem ministra kultury. Poté pracoval jako ředitel nakladatelství Karolinum, a měl vztah k otázkám týkající se nalezení ztracených insignií,"řekl Milan Syruček.

Se jménem Karlovy univerzity byl již od jejího založení spojen problém, zda je to česká nebo německá univerzita.

Milan Syruček,  foto: Milan Linhart
"Od samého počátku vzniku univerzity byl spor o to, zda univerzita je česká nebo německá. Karel IV. vydal totiž dvě zakládací listiny. První listinu podepsal 7. dubna 1348 v Praze, ale druhou listinu v Eisenachu. Ta dává univerzitě její výsadní postavení, práva, zajišťuje finance, apod. A tam to podepsal Karel IV. jako německý král. Němci si ji nárokovali. Dokonce se tehdy změnilo její jméno na Karlo-Ferdinandovu univerzitu. V roce 1882 byla univerzita rozdělena na dvě části - německou a českou. Byl přijat tzv. Marešův zákon o tom, že jediným dědicem Karlovy univerzity je ta česká. Německá měla všechny insignie předat české univerzitě. Praha zažila tzv. insigniádu, nebo-li boje českých a německých studentů o to, komu patří veškeré dokumenty. Teprve poté, prostřednictvím ministra školství, německá univerzita předala české vše, co k tomu patřilo. Na krátkou dobu, do roku 1939, kdy začala německá okupace," dodal Milan Syruček.

Stopy ztracených insignií vedou na zámky

Jedním z míst,  kde by mohly být ztracené insignie,  je i zámek Sychrov,  foto: Martina Schneibergová
V knize "Proč zmizely insignie Karlovy univerzity" jsou zatím pouze náznaky toho, kam se symboly Karlovy univerzity mohly ztratit. Kde by se tedy mohly nacházet?

"Nejsou stopy o tom, že by zmizely. Jednou z variant bylo, že zmizely třeba při bombardování Prahy. Vagon, kde měly být naloženy, byl zničen. Ale nenašla se žádná stopa. Není možné, aby se zlato či stříbro jen tak roztavilo. Stopy vedou spíš na některý ze zámků německé nebo rakouské šlechty, kteří z důvodů, o nichž jsem hovořil, měly zájem insignie uchovat. Další stopy by mohly vést na zámky, třeba Schönborn, Kout na Šumavě, Rakousko je další stopa. Nevylučujeme zámek Sychrov knížete Rohana. Problémem je, že ne všude se můžeme dostat, protože je to soukromé vlastnictví, a ne všude nás chtějí pustit."

Foto: Nakladatelství Cosmopolis
V knize se můžeme dozvědět mnoho zajímavých věcí a příhod z pátrání. Jaká je ta nejzajímavější příhoda pro Vás?

"Zajímavá je třeba jedna bitka. Němečtí studenti si udělali někdy ve 2. polovině 19. století výlet parníkem do Chuchle. Šli do hospody, tam narazili na skupinu českých studentů. Vznikla z toho bitka. Jak píše Miroslav Ivanov o požáru Národního divadla, tak otvírá i tu možnost, zda to nebyl jeden z aktů pomsty za tuto chuchelskou bitvu. Zde vidíte, jak se věci na sebe nabalují," dodal Milan Syruček autor knihy "Proč zmizely insignie Karlovy univerzity".

V závěru knihy se autoři obrací na čtenáře, pamětníky či jejich potomky s prosbou o pomoc při znovunalezení insignií.