Kdo je vlastně slušný člověk?

Čeština jak ji neznáte, tak to je rubrika, ve které vysvětluje Věra Schmidtová na zcela běžných slovních spojeních, jak je naše mateřština zajímavá. Tentokrát se zaměřila na "slušného člověka".

Další citát mluví o slušném člověku v Hitlerovském Německu:

V české společnosti se operuje s termínem slušný člověk. Podívejme se na význam tohoto spojení a na jeho významovou proměnu. V našem příspěvku budeme pracovat jen se dvěma významy slova slušný, a to ve spojení - slušný člověk.

1. Je to člověk, chovající se podle pravidel slušnosti; způsobný, zdvořilý; opakem je člověk neslušný nebo sprostý;

2. Je to člověk řádný .Tento význam může znamenat člověka, který žije podle pravidel konvencí, ale také podle morálních příkazů společnosti. Význam se tedy rozpadá na dva podvýznamy. Nás bude zajímat druhý význam a jeho proměny.Kdo to jsou slušní lidé, kteří patří pod tento význam?Podívejme se na citáty z Českého národního korpusu:

- dodržují zákony a dbají na dobré mravy...

-Jsou věci, o kterých nemluví.

- si nikdy nepůjčuje peníze...

-jsou skoro dvě hodiny a obědvají ve dvanáct.

-Takový běžný , který si na nic nehrál, nic nepředstíral, prostě normálně pracoval a staral se o rodinu jako každý jiný.

-Pan Kopyto je poctivý a a vůbec to není žádný potrhlý blázen.

Tito sklušní lidé dodržují konvece.

Pojďme sledovat, jak se nároky na slušného člověka, který dodržuje morální zásady, během naší poslední historie měnily. První citát je z knihy Sergeje Machonina:

-A tak to jde našimi dějinami stále až do dneška. Jak těžké je například žít jenom jako Masarykův ? !

-Byli to většinou možná docela poctiví a , kteří dnes řvou na Norimberském stadionu a vraždí politické vězně v koncentrácích.

Byli to slušní lidé, ale už nejsou.U nás se mění pojetí slušného člověka v 50. letech. Slušný člověk je vymezen na základě třídní příslušnosti:

-Já jsem přišel na svět v padesátých letech, tenkrát
Jestliže následující věty jsou formulované tak jak uslyšíte, znamená to, že komunisté za slušné lidi nebyli pokládáni:

-Dubček byl komunista ! Jenže to byl !

-Řekl jsem, že jestli se ve jménu komunismu páší zločiny, tak je komunismus zločin a by měl z KSČ vystoupit.V době normalizace se choval slušný člověk takto:

-Nechoďte do blázince, udělejte to jako ostatní .Ponořte se do soukromí, pouštějte si s přáteli muziku, promítejte filmy...

Přišel rok 1989:

- Za pár dní na sklonku roku 1989 byl Koncert pro všechny ve Sportovní hale v Praze.

Kupodivu v té době jsme se domnívali, že jsme slušní lidé všichni. Bývalí členové strany označovali své spolusoudruhy - oni, už se s nimi neztotožňovali, neříkali my.

Vývoj pokračoval:

-Oblast politiky je mi trošku cizí, ale nemám rád, když se alibisticky říká, že politika je svinstvo a že v ní nemá co dělat. Naopak.

Jak vidíte z následující ukázky, i skinheadi si myslí, že jsou slušní lidé:

- bílá veřejnost nám nerozumí. My chceme chránit před cikánama a vekslákama nebo skořápkářema - i před bílejma.Já i vy samozřejmě souhlasíme s následujícím citátem:

-I mezi Romy se najde dost .Kdo to jsou vlastně slušní lidé? Všichni jsme s dávkou své slušnosti i inteligence spokojeni. Jsme tedy všichni slušní lidé?


Písnička Ivana Mládka o "zapeklité češtině" předeslala o čem je projekt, který vám na tomto místě Radio Praha nabízí.

Nejedná se o kurz českého jazyka, jak by se mohlo na první pohled zdát. Je to spíše povídání a zamyšlení o češtině, jejích proměnách v závislosti na společenském životě, historii a podobně. Jednotlivé kapitoly se pozastavují u různých zvláštností a zajímavostí, které v současné češtině nalézáme.

Doufáme, že se vám tato série zastavení nad českým jazykem bude líbit. Přivítáme samozřejmě vaše názory a připomínky.

Seriál připravila Věra Schmiedtová - vědecká pracovnice Českého národního korpusu. O jakou instituci se vlastně jedná a o čem v novém seriálu uslyšíte, se dozvíte z následujícího rozhovoru, který s paní Schmiedtovou natočil Jaromír Marek..... Pozorování jazyka byla ověřena v Českém národním korpusu, podrobnosti o něm najdete na internetové adrese ucnk.ff.cuni.cz