Kdo koho odvolal a kdo byl odvolán?

Foto: Kristýna Maková

Dnešní rozmlouvání o jazyce zaměříme na dvě chyby nedobrých formulací, syntaxe. Příkladem jsou zachycené výroky moderátorů.

Foto: Archiv ČRo 7 - Radia Praha
Prvním je věta: Zpívala s Laurou a její tygři. Co je tu špatně a jak to opravíme? Název uvedené skupiny má dva členy. V podobném větném vztahu jako: rodiče a jejich děti. Protože jde o vlastní název, můžeme ho ponechat v prvním pádu jmenovacím. To se ale potom týká celého citovaného názvu. Nemůžeme jen část Laura skloňovat a užívat v pádu, jaký žádá vazba předložky. Když ponecháme celý název v prvním pádu, uvedeme ho větným členem, který té předložkové vazbě vyhoví. Například: ...se skupinou Laura a její tygři. To je jistě vhodnější, než by bylo případné skloňování obou částí názvu: Zpívala s Laurou a jejími tygry.

Zachytili jsme ještě jeden podobný příklad s uvedením názvu firmy: Jedná s Müller a partneři. Název je opět citován v prvním pádě bez ohledu na pádovou vazbu předložky s. Protože nemůžeme skloňovat obě části jména této advokátní kanceláře, tj. jedná s Müllerem a s partnery, protože jedná jen se zástupcem kanceláře, musíme tu doplnit skloňované podstatné jméno, které název uvede, například firma, společnost nebo advokátní kancelář. Tedy: Jedná s advokátní kanceláří Müller a partneři.

Další nejasná formulace souvisí s užíváním dějových podstatných jmen, která sice děj pojmenují, ale není přitom jasné, kdo je tu činitel a kdo objekt, který děj zasáhl. Raději příklad. Ve spojení: Vraždění šíitů nevíme, zda šíité vraždí, nebo jsou vražděni. Podobně když řekneme: Zazněla kritika členů výborů, nevíme, zda ti členové kritizují nebo jsou kritizováni. A právě tak byla zavádějící formulace: Strana podpořila Nečasovo odvolání. Jen proto, že bylo tehdy obecně známo, že premiér odvolán nebyl, ale že odvolal ministra Pospíšila, mohl si posluchač do věty doplnit předmět odvolání a náležitě jí porozumět. Věta měla ale raději znít: Nečas odvolal Pospíšila a strana to podpořila.