Klenotnice rodu Salmů nabídne unikátní vladařskou korunu

r_2100x1400_radio_praha.png

Unikátní klenotnice rodu Salmů se otevře na zámku v Rájci na Blanensku. Turisté tady v příští sezóně uvidí naprosté unikáty - jedinou vladařskou korunu, která se zachovala na Moravě a korkové modely antických staveb, které se dnes vyvažují zlatem.

Členové rodu Salmů zastávali funkce moravských zemských hejtmanů, byli mecenáši umění, zasloužili se o rozvoj strojírenství a různých vědních oborů. Majetek jim byl po druhé světové válce zabaven na základě Benešových dekretů. Salmové tvrdí, že se tak stalo nezákonně. Přestože dosud vedou restituční spory se státem, s památkovým ústavem spolupracují na úpravách zámku v Rájci. Jak uvedl v rozhovoru pro Radio Praha Michal Konečný z brněnského památkového ústavu, Salmové patřili v 18. století k nejvýznamnějším rodinám na Moravě.

"Ovlivňovali politickou a kulturní situaci zhruba od poloviny 18. století až do poválečných konfiskací. V rámci jejich zásadního společenského postavení, které zastávali na vídeňském dvoře, případně v rámci aristokracie celého českého království a markrabství moravského se jim podařilo nasbírat neuvěřitelné množství uměleckých předmětů. Šlo zejména o obrazy, ale také třeba o obrovskou sbírku manýristických pohárů z horského křišťálu nebo například domácí jantarový oltář, který nemá v našich sbírkách obdoby. To vše bychom chtěli v této Pokladnici prezentovat lidem."

Nejvýznamnější bude knížecí koruna. Je to jediná vladařská koruna na Moravě?

Karel Josef ze Salm Reifferscheidtu
"Je to skutečně jediná koruna, neřekl bych na Moravě, ale vlastně po Svatováclavské koruně také jediná koruna na území České republiky. Je to koruna, kterou si nechal zhotovit u příležitosti svého povýšení do knížecího stavu kníže Karel Josef ze Salm Reifferscheidtu a využívala se u příležitosti různých ceremoniálních akcí, případně jako funerální atribut při pohřbech knížat ze Salm Raifferscheidtu. Je to koruna, jak si ji každý představuje: s hermelínovým lemem, sametová s briliantovým křížem."

Viděli už lidé tyto klenoty nebo jsou některé z nich vystaveny poprvé?

"Knížecí korunu mohli lidé vidět na výstavě Řádu Zlatého rouna ve Valticích před dvěma roky. Nicméně drtivá většina těch věcí, které budou prezentovány v této Pokladnici, jako je například ten soubor křišťálových pohárů, případně Řády Zlatého rouna nebo ten nově restaurovaný jantarový oltářík, budou moci lidé vidět poprvé."

Budou tam také historické korkové modely známých antických ruin. S tím jsem se nikde nesetkala, to je asi úplná rarita.

"To je naprostá kuriozita, fenomenálně dochované korkové modely dvou antických staveb, které vytvořil na konci 18. století věhlasný tvůrce těchto korkových modelů přímo v Římě. Jmenoval se Antonio Chichi. Ve sbírkách našich hradů a zámků je to naprosto unikátní záležitost, kterou v podobných sbírkách na území Německa, v těch velkých zámcích, které patřili lokálním německým vládcům, vyvažují zlatem. Je naprosto unikátní, že se to dochovalo."