Salmové dostanou zpět rodový majetek

r_2100x1400_radio_praha.png
0:00
/
0:00

Po letech soudních sporů se potomkům šlechtického rodu Salmů otevírá cesta k vydání majetku. Dědicové rodu žádají o vydání asi 7 tisíc hektarů pozemků na Blanensku včetně zámku v Rájci nad Svitavou. Jde o jednu z nejrozsáhlejších restituci šlechtickému rodu v Česku v hodnotě miliard korun. Podrobnosti má Jaromír Marek.

Restituční kauza se vleče od roku 1992 a vyvolala v uplynulých letech vlnu emocí. Vzniklo nap". i několik petic proti vydání majetků a kníže Hugo Salm, předek dnešních restituentů Marie, Idy a Huga, byl označován za pronacistického kolaboranta. Obecné soudy už dříve nárokům Salmů vyhověly, ale pozemkové úřady čekaly na verdikt o občanství. Celá kauza se několik roků točila kolem jediné otázky: byl nebo nebyl Hugo Salm po roce 1945 československým občanem a mají tak jeho potomci nárok na dědictví? Vše totiž komplikoval fakt, že Salm byl za protektorátu nucen získat občanství německé. Pokračuje blanenský publicista a pamětník Jiří Šrámek.

"V roce 1945 dostal osvědčení o československém státním občanství, ale dříve, než mohl dostat plnohodnotné občanství, zemřel 2. března 1946. Celá jeho rodina - manželka, dcera, syn - občanství dostali"

V posledních letech se hodně spekulovalo o tom, zda spolupracoval s nacisty....byla to pravda?

"Syn Hugo Salma, Hugo Maria Salm je stejně starý jako já a s jeho dcerou Marií Alžbětou jsem chodil na gymnázium. Dobře jsem rodinu znal. S nacisty určitě nespolupracovali, naopak, měli s nimi problémy. Za vše svědčí i to, že jako jediný šlechtický rod měli na zámku německého správce. Němci Salma v lásce neměli."

Faktem je i to, že už v roce 1919 se Hugo Salm dobrovolně přihlásil do československé armády a bojoval na Slovensku. Za protektorátu potom Salmové pomáhali českému odboji.

Ústavní soud nyní rozhodl, že Hugo Salm byl československým občanem a zrušil předchozí rozhodnutí ministerstva vnitra a Nejvyššího správního soudu, která tvrdila opak. Vydání 7 tisíc hektarů lesů v Moravském krasu a zámku a velkostatku v Rájci nad Svitavou, už nic nebrání. Salmové požadovali i zámek v Blansku, ale bývalý ministr zemědělství Jan Fencl určil, že se na tento zámek s pozemky nevztahuje zákon o půdě, takže nespadají pod restituční řízení. Zámek v Rájci, postavený ve francouzském stylu, si ročně prohlédne asi 30.000 turistů. Nyní je ve správě památkového ústavu.

Rod Salmů pochází z Belgie. Jeden ze Salmů byl například zakladatelem Moravského zemského muzea, další podporoval výzkumy jeskyní v Moravském krasu.