Köhler o setkání

Horst Köhler

Horst Köhler vyzdvihl skutečnost, že obě mezinárodní finanční instituce se rozhodly uspořádat své jednání právě v České republice.

Horst Köhler
"Výroční zasedání v Praze má podle mého názoru skutečně zvláštní charakter. Jednak proto, že jde o první akci tohoto druhu v transformující se zemi po pádu berlínské zdi. Jednak hrála Praha velmi důležitou roli při pádu komunismu. Právě zde se uskutečnila sametová revoluce. Zajímavé je rovněž to, že přesně dnes 20. září uplynulo deset let od chvíle, kdy se Česká republika znovu připojila k Mezinárodnímu měnovému fondu. A konečně je to první zasedání v novém miléniu a první zasedání, jehož se zúčastním ve funkci výkonného ředitele Mezinárodního měnového fondu."

Horst Köhler dále řekl:

"Chtěl bych vyjádřit své poděkování Pražanům, vládě a v neposlední řadě prezidentu Havlovi. Vše je velmi dobře připraveno a uvědomuji si, jaké to stálo úsilí."

Horst Köhler dále uvedl, že v Praze se budou projednávat tři hlavní témata: světové ekonomické vyhlídky, posilování mezinárodního finančního systému a boj proti chudobě. V této oblasti chce fond úzce spolupracovat se Světovou bankou, která má především tuto problematiku ve své náplni. Důležité je, abychom příští měsíc nastartovali iniciativu na pomoc silně zadluženým zemím, zdůraznil Köhler. Kromě oddlužení je však třeba se zaměřit i na otevírání trhů pro výrobky z rozvojových zemí a na přístupu těchto zemí ke kapitálu. Výkonný ředitel Mezinárodního měnového fondu také připomněl otázku globalizace.

"A určitě budeme v Praze hovořit o globalizaci, o jejím významu, možnostech, ale i o jejích vedlejších účincích. Cílem fondu je, aby globální ekonomika pracovala pro všechny."

Podle Horsta Köhlera ale globalizace není žádný nový fenomén. Svět je globalizovaný už od počátku století. Nové však je, jak řekl, že bezprecedentní růst příjmů a produktivity, ke které došlo po 2.světové válce, se nedotkl velké části zeměkoule. Ve světě se tak vytvořila silná nerovnováha příjmů.